Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, red. Barbara Szatur-Jaworska

Main Article Content

Anna Kotlarska-Michalska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kotlarska-Michalska, A. (2014). Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, red. Barbara Szatur-Jaworska. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 290-295. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.24
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA