Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, red. Barbara Szatur-Jaworska
PDF

Jak cytować

Kotlarska-Michalska, A. (2014). Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, red. Barbara Szatur-Jaworska. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 290–295. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.24
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.24
PDF