Zwinne dostosowania przedsiębiorstw na rynkach z okazjonalną przewagą konkurencyjną

Main Article Content

Piotr Banaszyk

Abstrakt

Artykuł zawiera identyfikację i charakterystykę relacji między typem warunków konkurowania a pożądanym dostosowaniem działalności przedsiębiorstwa oraz rekonstrukcję współczesnych uwarunkowań konkurowania i wskazanie najlepiej do nich dostosowanych zachowań biznesowych. Tak zwana okazjonalna przewaga konkurencyjna dominuje we współczesnej gospodarce globalnej. Przedsiębiorstwa powinny zatem wdrożyć zwinne zachowania biznesowe. Koncepcja zwinnego przedsiębiorstwa jest nowym paradygmatem w zarządzaniu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Banaszyk, P. (2014). Zwinne dostosowania przedsiębiorstw na rynkach z okazjonalną przewagą konkurencyjną. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 195-210. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.15
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Amarowicz A., ERP II – narodziny nowego standardu, CEO Magazyn Top Menedżerów, luty 2003, http://ceo.cxo.pl/artykuly/29156/ERP.II.narodziny.nowego.standardu.html [15.04.2013].
 2. Aspara J., Lamberg J., Laukia A., Tikkanen H., Stratetgic management of business model evolution: lessons from Nokia, Management Decision 49(4), 2011.
 3. Beach R., Muhlemann A., Price D., Paterson A., Sharp J., A review of manufacturing flexibility, European Journal of Operational Research 122, 2000.
 4. Begg D., Fischer S., Dornbuch R., Ekonomia, t. 1, PWE, Warszawa 1993.
 5. Berkman R., CMOs using social data to flex their muscle, MIT Sloan Management Review, 8 April 2013, http://sloanreview.mit.edu/article/cmos-using-social-data-to-flex-their-muscle/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=sm-direct [9.04.2013].
 6. Bingham C., Eisenhardt K., Furr N., Which strategy when?, MIT Sloan Management Review, Fall 2011.
 7. Brown S., Eisenhardt K., Competing on the Edge: Strategy As Structured Chaos Press, Boston 1998.
 8. Cygler J., Kooperencja – nowy typ relacji między konkurentami, Organizacja i Kierowanie 2007, nr 2(128).
 9. Czyżewski B., The land rent category in mainstream economics and its contemporary applications, Journal of Agribusiness and Rural Development 1(11), 2008.
 10. D’Aveni R., Beating the commodity trap, Harvard Business Press, Boston 2010.
 11. Fraser H., Design Business: new model for success, Design Management Review, June 2009.
 12. Gast A., Zanini M., The social side of strategy, McKinsey Quarterly May 2012, https://www.mckinseyquarterly.com/The_social_side_of_strategy_2965#footnote7up [7.04.2013].
 13. Ghemawat P., Competition and business strategy in historical perspective, Business History Review 76 (spring), 2002.
 14. Hamel G., Prahalad C., Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999.
 15. http://dobrebadania.pl/slownik-badawczy.html?b=baza&szczegolowo=1150 [2.04.2013].
 16. http://pl.wikipedia.org/wiki/Prosument [2.04.2013].
 17. http://searchcrm.techtarget.com/definition/customer-experience-management [2.04.2013].
 18. http://the56group.typepad.com/pgreenblog/2009/07/time-to-put-a-stake-in-the-ground-on-social-crm.html [2.04.2013].
 19. http://www.ipsos.pl/grupa [2.04.2013].
 20. Instytucje gospodarki rynkowej, T. Włudyka, M. Smuga (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 21. Keiningham T., Aksoy L., Buoye A., Cooil B., Customer loyalty isn’t enough. Grow your share of wallet, Harvard Business Review, October 2011.
 22. Koste L., Malhotra M., Sharma S., Measuring dimensions of manufacturing flexibility, Journal of Operation Management 24, 2004.
 23. Liao H., Subramony M., Employee customer orientation in manufacturing organizations: join influences of customer proximity and the senior leadership teams, Journal of Applied Psychology 93(2), 2008.
 24. McCray J., Gonzalez J., Crisis management in smart phones: the case of Nokia versus Apple, European Business Review 23(3), 2011.
 25. Meyer C., Schwanger A., Understanding customer experience, Harvard Business Review, February 2007.
 26. Miller W., Value Maps: valuation tools that unlock business wealth, J.Wiley & Sons, New York 2010.
 27. Nokia, 2011, http://pl.wikipedia.org/wiki/Nokia [27.02.2011].
 28. Ogot M., Game Theory in Strategic Management, http://erepository.uonbi.ac.ke:8080/bitstream/handle/123456789/9848/aibuma2011_submission_25%20-%20Game%20Theory%20in%20Strategic%20Management.pdf?sequence=1 [3.03.2013].
 29. Porter M., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006.
 30. Rogoziński K., Zarządzanie wartością z klientem, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 31. Sahaf M., Strategic marketing: making decision for strategic advantage, Prentice Hall, New Delhi 2008.
 32. Sutherland J., Canwell D., Key concepts in strategic management, Palgrave Macmillan, New York 2004.
 33. Thomas L., D’Aveni R., The rise of hipercompetition from 1950 to 2002: evidence of increasing structural destabilization and temporary competitive advantage, http://www2.sa.unibo.it/seminari/Papers_Bajo-Corrado/daveni.pdf, s. 9-11 [3.03.2012].
 34. Thompson J., Strategic management. Awareness and change, Thomson, London 2003.
 35. Trzcieliński S., Przedsiębiorstwo zwinne, Wyd. PP, Poznań 2011.
 36. Vernadat F.B., Research agenda for agile manufacturing, International Journal of Agile Management Systems 1(1), 1999.
 37. What is the extended enterprise? http://jpfarrell.blogspot.com/2008/04/extended-enterprise.html [15.04.2013].
 38. Yusuf Y., Gunasekaran A., Adeleye E., Sivayoganathan K., Agile supply chains capabilities: determinants of competitive objectives, European Journal of Operational Research 159, 2004.