Prawo własności odpadów komunalnych
PDF

Słowa kluczowe

prawo własności
odpady komunalne
przejście własności
gospodarka odpadami

Jak cytować

Matuszczak, M. (2014). Prawo własności odpadów komunalnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(3), 121–134. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.9

Liczba wyświetleń: 286


Liczba pobrań: 431

Abstrakt

Informując o planowanych, a następnie wprowadzonych, zmianach w systemie gospodarowania odpadami, media spopularyzowały stwierdzenie, że gminy przejmą własność odpadów komunalnych. Hasło to, powtarzane wielokrotnie, utrwaliło się w świadomości społecznej. Trafiło nawet do języka prawniczego, jako swoisty skrót myślowy. Warto zatem podjąć refleksję nad jego sensem i prawdziwością. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wniosków z analizy tytułu prawnego do śmieci, jaki przysługuje poszczególnym podmiotom prawnym zaangażowanym w proces gospodarowania odpadami od ich powstania do utylizacji.

Rozważania na ten temat z pozoru wydają się pobawione jakiejkolwiek doniosłości w sferze prawnej czy ekonomicznej. W istocie wnioski z nich płynące mają praktyczne znaczenie, choćby w kontekście kradzieży odpadów. Warto pamiętać, że w tle owych rozważań znajduje się proces gospodarowania odpadami będący wyzwaniem dla współczesnego świata i jednocześnie dochodową gałęzią gospodarki. O wielkich pieniądzach, jakie wchodzą w grę, można mówić zarówno w kontekście rynku usług wywozu i zagospodarowywania odpadów komunalnych, jak i zysków z odzysku surowców wtórnych. Dość powiedzieć, że przygotowany przez Bank of America Merrill Lynch w kwietniu 2013 r. raport „No time to waste – global waste primer” szacuje wartość światowego rynku odpadów komunalnych na kwotę ok. 410-430 mld USD, w rozumianej zaś szeroko branży śmieciowej (w tym odpady radioaktywne, medyczne czy spalarnie śmieci) – na bilion dolarów.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.9
PDF

Bibliografia

Banaszczyk Z., [w:] System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007.

Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1982.

Gołaczyński J., [w:] System prawa prywatnego, t. 2: Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2002.

Grzybowski S., System prawa cywilnego, red. W. Czachórski, t. 1: Część ogólna, red. S. Grzybowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985.

Ignatowicz J., K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006.

Książek P., Rzeczy niczyje, Rejent 2005, nr 4.

Kunicki A., [w:] System prawa cywilnego, red. W. C zachórski, t. 2: Własność i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977.

Radwański Z., [w:] System prawa prywatnego, t. 2: Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2002.

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005.

Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1994.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne, Warszawa 2000.