Tom 76 Nr 3 (2014)

ARTYKUŁY

Artur Nowak-Far
5-21
Katafatyczny kod prawa
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.1
PDF
Dominik Mączyński
23-35
Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na trwałość instytucji materialnego prawa podatkowego
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.2
PDF
Iwona Szymczak
37-49
Metoda nauki o porównywaniu systemów prawnych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.3
PDF
Tomasz Sokołowski
51-63
Podzielność świadczenia w umowie o roboty budowlane
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.4
PDF
Rafał Szczepaniak
65-78
Zagadnienie praw podmiotowych na styku prawa prywatnego i publicznego. Rozważania de lege ferenda na przykładzie opłat należnych komornikowi
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.5
PDF
Natalia Buchowska
79-91
Ramy prawne współpracy Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych w dziedzinie ochrony praw człowieka
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.6
PDF
Agnieszka Szpak
93-106
Komisja Budowania Pokoju Organizacji Narodów Zjednoczonych – sukces czy porażka?
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.7
PDF
Teodora Konach
107-119
Autorskie prawa osobiste w ustawodawstwach Francji i Republiki Federalnej Niemiec – analiza prawnoporównawcza
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.8
PDF
Michał Matuszczak
121-134
Prawo własności odpadów komunalnych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.9
PDF
Iwona Sepioło
135-147
Model kontradyktoryjnego procesu karnego w świetle noweli do k.p.k. z 27 września 2013 r.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.10
PDF
Maciej Bocheński
149-160
Kogo „uleczy” Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym?
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.11
PDF
Mikołaj Małecki, Radosław Zyzik
161-174
Poczytalność i wina psychopaty w świetle ewolucyjnych koncepcji genezy psychopatii
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.12
PDF
Beata Woźniak-Jęchorek
175-192
Gospodarcza niepewność według Johna R. Commonsa
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.13
PDF
Przemysław Garsztka, Maciej Cieślukowski
193-209
Ocena stabilności dochodów publicznych na przykładzie zasobów własnych Unii Europejskiej w latach 2000-2010
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.14
PDF
Bartosz Edwarczyk
211-237
Projekty hybrydowe u progu perspektywy finansowej 2014-2020
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.15
PDF
Klaudia Kaczmarek
239-250
Możliwości przeciwdziałania chorobie holenderskiej za pomocą sovereign wealth funds
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.16
PDF
Jacek Adamek
251-260
Mikrofinanse a oprocentowanie produktów kredytowych kierowanych do osób ubogich
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.17
PDF
Witold Wrzesień
261-280
Modyfikacje wzorów socjalizacyjnych w rodzinie w czasach nałogowych konsumentów
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.18
PDF
Marek Nowak
281-299
Polska migracja: motywy mobilności, jej dynamika i propozycja socjologicznej rekonceptualizacji
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.19
PDF
Jakub Niedbalski
301-314
Jak „wyceniane” są osiągnięcia sportowe osób niepełnosprawnych? Analiza zjawiska z perspektywy socjologicznej
https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.20
PDF