Opublikowane: 2015-07-14

Katafatyczny kod prawa

Artur Nowak-Far

5-21

Profesor Jerzy Walachowicz (1932-2014)

Małgorzata Materniak-Pawłowska, Marek Krzymkowski

337-339