Możliwości przeciwdziałania chorobie holenderskiej za pomocą sovereign wealth funds

Main Article Content

Klaudia Kaczmarek

Abstrakt

Choroba holenderska może dotknąć każdą gospodarkę, narażoną na drastyczny wzrost napływu walut obcych do kraju, w szczególności są narażone na nią kraje zasobne w surowce naturalne. Artykuł jest poświęcony analizie możliwości przeciwdziałania chorobie holenderskiej za pomocą odpowiednio skonstruowanego funduszu, do którego transferowane są dochody ze sprzedaży surowców. Fundusz taki należałoby skategoryzować jako sovereign wealth fund (SWF).

W opracowaniu przedstawiono problem choroby holenderskiej oraz wybrane możliwości reakcji polityki gospodarczej. Następnie dokonano porównania konstrukcji i funkcji SWF stabilizacyjno-oszczędnościowego i SWF rozwojowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczmarek, K. (2014). Możliwości przeciwdziałania chorobie holenderskiej za pomocą sovereign wealth funds. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(3), 239-250. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.16
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Klaudia Kaczmarek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bibliografia

 1. Australian Industry Group, Managing Australia’s Mining Boom, Economics Research Note, http://www.aigroup.com.au/portal/binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.ContentDeliveryServlet/LIVE_CONTENT/Economic%2520Indicators/Research%2520Notes/2010/Sovereign_wealth_fund.pdf[dostęp: 08.08.2013].
 2. Bresser-Pereira L.C., The Dutch disease and its neutralization: a Ricardian approach, Brazilian Journal of Political Economy 28(1), 2008.
 3. Canadian International Council, The 9 habits of highly effective resource economies. Lessons for Canada, CIC, 2012.
 4. Conceição P., Fuentes R., Levine S., Managing Natural Resources for Human Development in Low-Income Countries, United Nations Development Programme, Regional Bureau for Africa, Working Paper 2011-002, December 2011.
 5. Corden W.M., Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation, Oxford Economic Papers, no. 36, 1984.
 6. Corden W.M., The Dutch Disease in Australia. Policy Options for a Three-Speed Economy, Australian National University, Working Papers in Trade and Development, no. 2011/14, November 2011.
 7. Corden W.M., Neary J.P., Booming Sector and De-Industrialisation in a Small Open Economy, The Economic Journal 92(368), 1982.
 8. Das U.S., Lu Y., Mulder Ch., Sy A., Setting up a Sovereign Wealth Fund: Some Policy and Operational Considerations, IMF Working Paper, 09/179, August 2009.
 9. Ebrahim-zadeh Ch., Dutch Disease: Too much wealth managed unwisely, Finance and Development 40(1), 2003.
 10. Fagerberg J., International Competitiveness, The Economic Journal 98(391), 1988.
 11. Gierczyńska K., Bogactwa naturalne jako czynnik destabilizujący wzrost gospodarczy. Próba identyfikacji zjawiska choroby holenderskiej w gospodarce Federacji Rosyjskiej, Oeconomia Copernicana 2010, nr 1,
 12. http://www.oeconomia.copernicana.umk.pl/plikidopobrania/2010_1_gierczynska.pdf [dostęp: 17.01.2014].
 13. Gurbanov S., Merkel E., Avoiding the Dutch Disease: a Comparative Study of Three Successful Countries, http://ssrn.com/abstract=2190232.
 14. International Monetary Fund, Global Financial Stability Report. Fiancial Market Turbulence. Causes, Consequences, and Policies, IMF, Wahington DC, October 2007.
 15. Le Houerou P., Sierra H., Quasi-Fiscal Deficits in a Consistency Framework. The Case of Madagascar, World Bank, Working Papers, WPS 1105, February 1993.
 16. Oomes N., Kalcheva K., Diagnosing Dutch Disease: Does Russia Have the Symptoms?, IMF Working Paper WP/07/102, April 2007.
 17. Ross M., Extractive Sectors and the Poor, An Oxfam America Report, October 2011.
 18. Røed Larsen E., Escaping the Resource Curse and the Dutch Disease? When and Why Norway Caught up with and Forged ahead of Its Neighbors, Discussion Papers No. 377, Statistics Norway, Research Department, May 2004.
 19. Sachs J.D., Warner A.M., Natural Resource Abundance and Economic Growth, Centre for Economics Development and Harvard Institute for International Development, November 1997.
 20. Sialitskaya Y., Negatywny wpływ „boomu surowcowego” na konkurencyjność międzynarodową sektorów niezwiązanych z branżą wydobywczą państwa eksportera zasobów naturalnych, [w:] Konkurencyjność międzynarodowa we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Rynarzewski, Zeszyty Naukowe nr 213, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011.
 21. Stevens P., Resource Impact – Curse or Blessing? A Literature Survey, IPIECA, 2003.
 22. The Dutch disease, The Economist, 26 November – 2 December 1977.
 23. Torvik R., Learning by doing and the Dutch disease, European Economic Review 45, 2001.
 24. http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=399 [dostęp: 07.08.2013].
 25. http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund/ [dostęp: 10.08.2013].