Mikrofinanse a oprocentowanie produktów kredytowych kierowanych do osób ubogich

Main Article Content

Jacek Adamek

Abstrakt

Dyskusja nad kondycją współczesnych mikrofinansów skupia się na wielu problemach, wśród których ważne miejsce zajmuje zagadnienie warunków dostępu do usług mikrofinansowych, w tym oprocentowania produktów pożyczkowo-kredytowych. Przekonaniu, że stopy procentowe kredytów udzielanych osobom ubogim powinny być dla nich na tyle „atrakcyjne”, aby produkty te mogły być wykorzystywane przez swoich beneficjentów, przeciwstawia się koncepcję, zgodnie z którą stopa ta musi być kalkulowana, przede wszystkim, na poziomie zapewniającym trwałość i stabilność funkcjonowania instytucji mikrofinansowej, nawet w sytuacji konieczności stosowania wysokich cen usług finansowych, często przekraczających poziomy wyznaczane dla oprocentowania kredytów/pożyczek oferowanych przez tradycyjnych pośredników finansowych. Te sprzeczne poglądy tworzą przestrzeń rozważań prowadzonych w niniejszym artykule, którego celem jest określenie i analiza uwarunkowań determinujących oprocentowanie mikropożyczki, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, oraz przedstawienie własnych, autorskich refleksji dotyczących powyższej problematyki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Adamek, J. (2014). Mikrofinanse a oprocentowanie produktów kredytowych kierowanych do osób ubogich. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(3), 251-260. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.17
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Adamek J., Mikrofinanse islamskie – założenia, produkty, praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010.
 2. Adamek J., Idea i praktyka mikrofinansów – uwagi krytyczne, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 2.
 3. Alińska A., Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, Monografie i Opracowania 558, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 4. Badecarrats F., The Impact of Microfinance: What do We Know? Microfinance Barometer 2013, Convergences, Paris 2013.
 5. Bateman. M., Why Doesn't Microfinance Work? The Destructive Rise of Local Neoliberalism, Zed Books, New York 2010.
 6. From Exclusion to Inclusion Through Microfinance Report 1 – Socialand Financial Exclusion Map, MFC 2007.
 7. Gonzalez A., Analizing Microcredit Interest rates. A Review of the Methodology Proposed by Muhammed Yunus, MIX Data Brief No. 4, MIX 2010.
 8. Gonzalez A., Rosenberg R, The State of Microfinance – Outreach Profitability and Poverty, Microfinance GateWay 2006.
 9. Hudon M., Sandberg J., Towards a theory of Fair Interest Rates on Microcredit, Centre Emile Bernheim, Solvay Business School, CEBWorking Paper No 11/019 2011.
 10. Hudon M., Fair interest rates when lending to the poor, FNRS Research, Solvay Business School, 2007.
 11. Lewis J.C., Microloans Sharks, Stanford Social Innovation Review, Sommer 2008.
 12. Mcloughlin C., Impact of microcredit interest rates on the poor: Helpdesk Research Report, GSD RC 2013.
 13. Pluskota P., Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych, CeDeWu, Warszawa 2013.
 14. Rosenberg R., Gaul S., Ford W., Tomilova O., Microcredit Interest Rates and Their Determinants 2004–2011, Access to Finance Forum, Reports by CGAP and Its Partners No. 7, June 2013.
 15. Rosenberg R., Gonzalez A., Narian S.,The New Moneylenders: Are the Poor Being Exploited by High Microcredit Interest Rates?,CGAP Occasional Paper No. 15, February 2009.
 16. Sandberg J., Mega-interest on Microcredit: Are Lenders Exploiting the Poor?, Journal of Applied Philosophy 29, 2012, no. 3.
 17. The Social Impact Of Commercial Microfinance: Investment that develops entrepreneurs and alleviates poverty, Micro Capital Institute, San Francisco 2004.
 18. Yunus M., Creating a World Without Poverty, Public Affairs, New York 2007.