Modyfikacje wzorów socjalizacyjnych w rodzinie w czasach nałogowych konsumentów

Main Article Content

Witold Wrzesień

Abstrakt

Na skutek przemian cywilizacyjno-kulturowych w ostatnich kilkudziesięciu latach w polskich rodzinach pojawiły się zmiany sposobów kształtowania rzeczywistości życia rodzinnego. Dzisiejszy zinfantylizowany kapitalizm konsumpcyjny bardziej podsyca, niż stara się gasić nastroje niejednoznaczności i elastyczności większości norm i wzorów, gdyż dzięki temu może maksymalizować sprzedaż-konsumpcję, na której się opiera, i promuje nowy typ bohatera – nałogowego konsumenta. Z tego też między innymi powodu procesy socjalizacji zaczynają współcześnie charakteryzować się cechami nowej (teraz pożądanej) niepomyślnej socjalizacji. W ramach socjalizacji pierwotnej nieudolnie realizowane modele życia rodzinnego wprowadzają zawirowania socjalizacyjno-wychowawcze skutecznie wykorzystywane przez dzieci, które zamiast uczyć się przestrzegania reguł, uczą się ich obchodzenia – przeważnie manipulacyjnego dryfowania pomiędzy różnymi wersjami tego samego lub różnych światów – gry własną, jeszcze kształtującą się tożsamością. Ta zdolność z kolei staje się kluczową dla współczesnych socjalizacji wtórnych, które aby móc podsycać cechy nałogowego konsumenta, oczekują możliwości płynnego przemieszczania się pomiędzy różnymi tożsamościami. Prezentowany artykuł jest próbą diagnozy zmian, które w trochę niezauważalny na co dzień sposób, wprowadziły istotne nowe jakości w rodzinie – podstawowej przestrzeni naszego życia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wrzesień, W. (2014). Modyfikacje wzorów socjalizacyjnych w rodzinie w czasach nałogowych konsumentów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(3), 261-280. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.18
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Barber Benjamin R. (2008), Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, tłum. Hanna Jankowska, Warszawa: Muza SA.
 2. Bauman Zygmunt (2011), Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa: Agora SA.
 3. Berger Peter L., Luckmann Thomas (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, tłum. Józef Niżnik, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 4. Berridge Kent C., Robinson Terry E. (1998), What is the role of dopamine in reward: hedonic impact, reward learning, or incentive salience?, Brain Research Reviews 28.
 5. CBOS (2012), Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowany model rodziny, Komunikat z badań, BS/61/2012, Warszawa.
 6. CBOS (2013), Wydatki rodziców na edukacje dzieci w roku szkolnym 2013/2014, Komunikat z badań, BS/151/2013, Warszawa.
 7. Drożak Jakub, Bryła Jadwiga (2005), Dopamina – nie tylko neuroprzekaźnik, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 59.
 8. Duch-Krzystoszek Danuta (2007), Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji w małżeństwie, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 9. Giza-Poleszczuk Anna (2005), Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. GUS (2013), Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r., Warszawa.
 11. Martin Bernice (1985), A Sociology of Contemporary Cultural Change, Oxford: Blackwell.
 12. McCann Truth Central (2013), Cała prawda o współczesnych mamach, www.nowymarketing.pl.
 13. Mead George Herbert (1975), Umysł, osobowość i społeczeństwo, Warszawa: PWN.
 14. Ivan F.Nye (1958), Family Relationships and Delinquent Behaviour, New York: John Wiley.
 15. Szlendak Tomasz (2010), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa: PWN.
 16. Sztompka Piotr (2003), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 17. Tillmann Klaus-Jurgen (2013), Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Warszawa: PWN.
 18. Turner Victor (2010), Proces rytualny. Struktura i antystruktura, tłum. Ewa Dżurak, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 19. Weinschenk Susan (2012), Why We're All Addicted to Texts, Twitter and Google, www.psychologytoday.com.
 20. Wiktor Jan W. (2004), Reklama – między perswazja a manipulacją. Etyczne kontrowersje wokół komunikacji marketingowej, [w:] Lechosław Garbarski (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 21. Wrzesień Witold (1996), Realizacja funkcji kontrolnej w rodzinach wielkomiejskich, Roczniki Socjologii Rodziny 8.
 22. Wrzesień Witold (2003), Jednostka – rodzina – pokolenie. Studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 23. Wrzesień Witold (2009), Europejscy Poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży, Warszawa: PWN.
 24. Wrzesień Witold (2013), Krótka historia młodzieżowej subkulturowości, Warszawa: PWN.
 25. Zaltman Gerald (2004), Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Poznań: Wydawnictwo Forum.
 26. Zięba Karolina (2004), Granice etycznych praktyk marketingowych w zakresie nowych form promocji, [w:] Lechosław Garbarski (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 27. Zweig Jason (2007), Your Money and Your Brain. How The New Science of Neuroeconomics Can Make You Rich, New York: Simon & Schuster.