Adrian Payne, Pennie Frow, Strategic Customer Management, Integrating Relationship Marketing and CRM

Main Article Content

Bartosz Deszczyński

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Deszczyński, B. (2014). Adrian Payne, Pennie Frow, Strategic Customer Management, Integrating Relationship Marketing and CRM. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(3), 331-333. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.25
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA