Monety próbne dwudziestolecia międzywojennego jako forma inwestycji alternatywnych

Main Article Content

Artur Chołody
Magdalena Szyszko

Abstrakt

W artykule przedstawiono charakterystykę rynku monet próbnych dwudziestolecia międzywojennego, które stanowią formę inwestycji alternatywnej (emocjonalnej). O podjęciu tej tematyki zdecydowało wzrastające zainteresowanie niestandardowymi formami lokowania kapitału oraz rzadkość problematyki inwestycji emocjonalnych w polskim piśmiennictwie. Autorzy przeanalizowali rynek wybranej kolekcji, śledząc aukcje przeprowadzane przez domy aukcyjne od połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. do 2017 r. Analiza cen transakcyjnych dokonana została w podziale na pięć podokresów. W każdym z tych podokresów na ceny transakcyjne wpływ miały inne czynniki popytowe i podażowe. Autorzy wskazali na specyfikę rynku, w szczególności czynników kształtujących ceny monet i trudność badania tendencji na nim.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chołody, A., & Szyszko, M. (2019). Monety próbne dwudziestolecia międzywojennego jako forma inwestycji alternatywnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(1), 171-190. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.1.12
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Borowski, K. (2010). Zastosowanie rozwiązań bankowości inwestycyjnej w systemie aukcyjnym sprzedaży monet – Kolekcjoner, [w:] J. Szambelańczyk, M. Szyszko (red.), Problemy rynku finansowych usług inwestycyjnych dla klienta indywidualnego w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 30: 95–110.
 2. Borowski, K. (2016). Rynek inwestycji alternatywnych: od inwestowania w metale i kamienie szlachetne do numizmatyki, skrypofilistyki i falerystyki. Warszawa: CeDeWu.
 3. Borowski, K., Chałupczak, K. (2010). Czynniki determinujące ceny monet kolekcjonerskich w Polsce, [w:] B. Filipiak (red.), Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 26: 9–20.
 4. Chałupski, J. (2008). Specjalizowany katalog monet polskich XX i XXI w. Część druga: II Rzeczpospolita Generalne Gubernatorstwo 1918–1945. Sosnowiec: Wydawnictwo Jerzy Chałupski.
 5. Fiedorow-Dawydow, H. (1966). Monety opowiadają o historii. Warszawa: PWN.
 6. Gabryelczyk, K. (red), (2009). Private asset and wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe. Warszawa: C.H. Beck.
 7. Hutten-Czapski, E. (1957). Catalogue de la collection des medailles et monnaies polonaises. Tom 1–5. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt.
 8. Jagielnicki, A. (2011). Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym. Gliwice: Helion.
 9. Jajuga, K., Jajuga, T. (2015). Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 10. KPMG (2018). Rynek dóbr luksusowych w Polsce. https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pl/pdf/2017/12/pl-Raport-KPMG-Rynek-dobr-luksusowych-w-Polsce-Edycja-2017.pdf [dostęp: 25.11.2018].
 11. Kurpiewski, J. (1988). Zarys historii pieniądza polskiego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne Komisja Numizmatyczna.
 12. Marciniak, D. (2017). Pożegnanie dobrej numizmatyki z Allegro. Przegląd Numizmatyczny 97: 34–37.
 13. Marcinkowska, M. (2010). Inwestycje w wino jako przykład inwestycji alternatywnych, [w:] J. Szambelańczyk, M. Szyszko (red.), Problemy rynku finansowych usług inwestycyjnych dla klienta indywidualnego w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 30: 111–127.
 14. Mikita, M., Pełka, W. (2009). Rynki inwestycji alternatywnych. Warszawa: Poltext.
 15. Mikołajczyk, A. (1988). Monety stare i nowe. Warszawa: Arkady.
 16. Morawski, W. (2008). Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 17. Opolski, K., Potocki, T. Świst, T. (2010). Wealth Management: bankowość dla bogatych, Warszawa: CeDeWu.
 18. Parchimowicz, J. (2010). Monety Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Szczecin: Wydawnictwo Nefryt.
 19. Pieńkowski, R. (2006a). Stopnie zachowania monet. https://www.nbportal.pl/wiedza/numizmatyka/vademecum-kolekcjonera/stan-zachowania/stopnie-rzadkosci [dostęp: 10.11.2018].
 20. Pieńkowski, R. (2006b). Stan zachowania monet. https://www.nbportal.pl/wiedza/numizmatyka/vademecum-kolekcjonera/stan-zachowania/stan-zachowania-monet [dostęp 10.11.2018].
 21. Platanakis, E., Sakkas, A., Sutcliffe, C. (2018). Harmful diversification: evidence from alternative investments. The British Accounting Review. In press. DOI: 10.1016/J.BAR.2018.08.003.
 22. Pruchnicka-Grabias, I. (red.) (2017). Inwestycje alternatywne. Warszawa: CeDeWu.
 23. Schmidt, A. (1982). Próba oceny mennictwa PRL, [w:] B. Paszkiewicz (red.), Zagadnienia współczesnej numizmatyki polskiej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne Komisja Numizmatyczna.
 24. Smith, R.M. (2010). The art of auctions: Christie’s CEO Edward Dolman. Newsweek, 2.11.2010. https://www.newsweek.com/art-auctions-christies-ceo-edward-dolman-74999 [dostęp:
 25. 11.2018].
 26. Szwagrzyk, A. (1973). Pieniądz na ziemiach polskich X–XX w. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.
 27. Szymański, J. (2004). Nauki pomocnicze historii. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 28. Witkiewicz, T., Wąsala, K. (2009). Numizmatyka bez tajemnic. Szczecin: Wydawnictwo Tomasz Witkiewicz.
 29. Witkiewicz, T. (2008). Inwestowanie w monety. Szczecin: Wydawnictwo Tomasz Witkiewicz.
 30. Zhang, Y. (2016). Alternative investments in emerging markets: a review and new trends. Emerging Markets Review 29(1):1–23.
 31. Żabiński, Z. (1971). Zagadnienia prawne numizmatyki. Warszawa: Polskie Towarzystwo Archeologiczne Komisja Numizmatyczna.