Recenzje książek w czasopismach nauk społecznych. Znaczenie i zagrożenia

Main Article Content

Piotr Górski

Abstrakt

Artykuł dotyczy funkcji i zagrożeń stojących przed recenzjami książek w czasopismach naukowych. W pierwszej części artykułu wskazano na funkcje w upowszechnianiu wiedzy, idei i koncepcji naukowych oraz budowaniu autorytetu zarówno autorów recenzowanych książek, jak i recenzentów. Autor przedstawił zagrożenia wynikające z ekonomizacji życia społecznego oraz biurokratyzacji nauki. W drugiej części opartej na badaniach empirycznych przedstawiono trzy typy recenzji: książki wybitnego autora, książki poruszającej ważny interesujący problem i książki adresowanej do praktyków. W zakończeniu wskazano na wpływ zmian dokonujących się w nauce i jej otoczeniu na zmianę roli recenzenta.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Górski, P. (2019). Recenzje książek w czasopismach nauk społecznych. Znaczenie i zagrożenia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(1), 207-220. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.1.14
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Andreski, S. (2002). Czarnoksięstwo w naukach społecznych. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 2. Barabasz, A. (2015). Elżbieta Kowalczyk [2014], Człowiek – organizacja – kariera. Siła psychologii stosowanej. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 1: 165–168.
 3. Lepenies, W. (1997). Trzy kultury: Socjologia między literaturą a nauką. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 4. Lewicka, D. (2018). Marta Juchnowicz (red. naukowa) [2016], Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2: 105–108.
 5. Małkowska, M. (2018). Niech sczezną krytycy! http://kwartalnikwyspa.pl/monika-malkowska-niech-sczezna-krytycy/ [dostęp: 9.06. 2018].
 6. Mucha, J. (2015). Marta Bucholc i socjologia Eliasa w Polsce. Kultura i Społeczeństwo 59(1): 197–200.
 7. Rakusa-Suszczewski, M. (2017). Kerstin Lacobsson, Elżbieta Korolczuk (eds.), Civil Society Revisited. Lessons from Poland. Przegląd Socjologiczny 61(3): 142–148.
 8. Romanowska, M. (2015). Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Jan Lichtarski. Organizacja i Kierowanie 4(169): 205–208.
 9. Sadłoń, W. (2015). Moralność w kontekście społecznym. Janusz Mariański. Przegląd Socjologiczny 59(3): 181–184.
 10. Stelmach, W. (2015). Wiesław Harasim, Jacek Dziewulski [2015], Zarządzanie twórcze. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2: 93–96.
 11. Śliwerski, B. (2017). Czy ma sens pisanie i publikowanie recenzji rozpraw naukowych w czasopismach? http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2017/05/czy-ma-sens-pisanie-i-publikowanie.html [dostęp: 9.06. 2018].
 12. Tarkowska, E. (2015). Socjologia Muzyki. Kultura i Społeczeństwo 59(1): 200–202.
 13. Woroniecka, G. (2015). Recenzje naukowe jako materiał badawczy. Przegląd Socjologiczny 64(4): 9–25.
 14. Woźniak, J. (2015). Mario Herger [2014], Gamification in Human Resources. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2: 157–161.
 15. Wratny, J. (2015). Grzegorz Wanio [2015], Derekrutacja czyli jak skutecznie rozwiązać stosunek pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 3: 200–203.