Sankcje za niedozwoloną współpracę konkurentów: aspekty psychologiczne

Main Article Content

Błażej Koczetkow

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest znaczenie, jakie błąd oceny z perspektywy czasu ma w procesie stosowania prawa, a zwłaszcza przepisów z zakresu konkurencji w Unii Europejskiej. Uwaga skupia się na tym, jak błąd ten może zaważyć na ocenie skutków kooperacji pomiędzy (potencjalnymi) konkurentami. Sprawa ma szczególne znaczenie tam, gdzie przyjmuje się, że kooperacja wywiera skutki w postaci zapobieżenia, ograniczenia lub zakłócenia na rynku wewnętrznym (co jest zabronione na podstawie art. 101(1) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). W tekście nawiązuje się do sposobu, który w literaturze amerykańskiej przedstawiany jest jako metoda zapobiegania negatywnym wpływom błędu oceny z perspektywy czasu na proces stosowania prawa. W artykule przedstawiona również inną koncepcję uwalniania od odpowiedzialności za nieprawidłowe decyzje gospodarcze, niezwiązaną ze sprawą błędów poznawczych. Autor podaje w wątpliwość zastosowanie tej koncepcji w sprawach szkodliwej dla konkurencji kooperacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Koczetkow, B. (2019). Sankcje za niedozwoloną współpracę konkurentów: aspekty psychologiczne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(1), 221-233. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.1.15
Dział
* * *

Bibliografia

  1. Chirkowska-Smolak T., Smolak, M. (2017). Oceny moralne w rozumowaniu sędziowskim. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 79(2): 31–46.
  2. Gulati, M., Rachlinski, J., Langevoort, D. (2004). Fraud by hindsight. Northwestern University Law Review 98(3): 773–825.
  3. Haidt, J. (2014). Prawy umysł. Tłum. A. Nowak-Młynikowska. Sopot.
  4. Jolls, Ch., Sunstein, C.R., Thaler, R. (1998). A behavioral approach to law and economics. Faculty Scholarship Series, Paper 1765: 1471–1550.
  5. Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia – o myśleniu szybkim i wolnym. Tłum. P. Szymczak, Poznań.
  6. Lachowski, J., Marek, A. (2018). Prawo karne – zarys problematyki. Warszawa.
  7. Rachlinski, J. (1998). A positive psychological theory of judging in hindsight. Cornell Law Faculty Publications, Paper 801: 571–625.