O problemach uzgadniania prawa z moralnością przy okazji odpowiedzi Wojciechowi Ciszewskiemu

Main Article Content

Michał Dudek

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi odpowiedź Michała Dudka na krytykę Wojciecha Ciszewskiego. W pierwszej jego części zauważa się między innymi przyjmowanie przez  Dudka i Ciszewskiego ostatecznie różnych wizji neutralności moralnej prawa, czy ich wyraźnie odmienne sposoby prowadzenia analiz. Podkreśla się przy tym częste używanie przez Ciszewskiego bardzo idealistycznych, wręcz kontrfaktycznych konstrukcji i błędne odczytanie wywodów Dudka. W drugiej części natomiast Dudek, dostrzegając bardzo mało rozbudowaną krytykę Ciszewskiego na temat uzgadniania prawa z moralnością, prezentuje pełniejsze wyliczenie kontrowersji związanych z tym postulatem, m.in. problem niezupełności moralności, diagnozowania moralności czy rozciągnięcia procesu legislacyjnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dudek, M. (2019). O problemach uzgadniania prawa z moralnością przy okazji odpowiedzi Wojciechowi Ciszewskiemu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(1), 235-248. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.1.16
Dział
POLEMIKI

Bibliografia

  1. Borucka-Arctowa, M. (1982). Społeczne funkcje prawa formułowane w doktrynie, ustawodawstwie i orzecznictwie, [w:] M. Borucka-Arctowa (red.), Społeczne poglądy na funkcje prawa. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: 7–27.
  2. CBOS (2014). Religijność a zasady moralne, Komunikat z badań, nr 15.
  3. Ciszewski, W. (2016). Neutralność, demokracja, uspołecznienie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78(4): 81–92.
  4. Ciszewski, W. (2014). W stronę „miękkiej” neutralności światopoglądowej państwa. Państwo i Prawo 69(6): 3–18.
  5. Davies, M. (2017). Law Unlimited: Materialism, Pluralism, and Legal Theory. Abingdon.
  6. Dudek, M. (2014). Autonomia, neutralność i indyferentność moralna prawa a jego uspołecznienie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76(4): 69–81.
  7. Dziedziak, W. (2015). Wpływ sankcji prawnych i moralnych na skuteczność prawa. Studia Iuridica Lublinensia 24(1): 67–88.
  8. Wróblewski, J. (1980). Skuteczność prawa i problemy jej badania. Studia Prawnicze 63–64(1–2): 3–26.