W stulecie Wydziału Prawa UAM

Main Article Content

Henryk Olszewski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Olszewski, H. (2019). W stulecie Wydziału Prawa UAM. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 5-17. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.1
Dział
100-LECIE POZNAŃSKIEGO WYDZIAŁU PRAWA – WSPOMNIENIA BYŁYCH DZIEKANÓW

Bibliografia

  1. Olszewski, H. (2019). Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii, [w:] Myśląc o przyszłości nie zapominamy o przeszłości. Księga jubileuszowa. 100 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań: 103–105.