Tom 81 Nr 2 (2019)

100-LECIE POZNAŃSKIEGO WYDZIAŁU PRAWA – WSPOMNIENIA BYŁYCH DZIEKANÓW

Henryk Olszewski
5-17
W stulecie Wydziału Prawa UAM
PDF
Wojciech Lączkowski
19-23
Wspomnienia byłego dziekana
PDF
Andrzej J. Szwarc
25-34
Dziekańskie wspomnienia w 100-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu