Wspomnienia byłego dziekana

Main Article Content

Wojciech Lączkowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lączkowski, W. (2019). Wspomnienia byłego dziekana. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 19-23. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.2
Dział
100-LECIE POZNAŃSKIEGO WYDZIAŁU PRAWA – WSPOMNIENIA BYŁYCH DZIEKANÓW