Kilka uwag o nowych kompetencjach przewodniczącego organu stanowiącego i kontrolnego jednostki samorządu terytorialnego po nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych z 11 stycznia 2018 roku

Słowa kluczowe

organ stanowiący i kontrolny jednostki samorządu terytorialnego
przewodniczący
organizowanie pracy organu stanowiącego i kontrolnego jednostki samorządu terytorialnego
polecenie służbowe

Jak cytować

Baranowska-Zając, W. (2019). Kilka uwag o nowych kompetencjach przewodniczącego organu stanowiącego i kontrolnego jednostki samorządu terytorialnego po nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych z 11 stycznia 2018 roku. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 111–126. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.9

Liczba wyświetleń: 421


Liczba pobrań: 0

Abstrakt

Ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych do samorządowych ustaw ustrojowych wprowadzono przepisy ustanawiające nowe kompetencje przewodniczących organów stanowiących i kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczą one wydawania przez przewodniczącego organu stanowiącego i kontrolnego jednostki samorządu terytorialnego poleceń służbowych pracownikom – odpowiednio – urzędu gminy, starostwa powiatowego i urzędu marszałkowskiego, wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa, ich komisji i radnych oraz ustanowienia podległości zwierzchnictwu służbowemu przewodniczącego tych pracowników. Przepisy ustalające przedmiotowe kompetencje, pomimo zasadności intencji związanych z ich wprowadzeniem, nastręczają jednak licznych wątpliwości interpretacyjnych odnoszących się do zakresu podmiotowego, zakresu przedmiotowego, jak również możliwych skutków ustanowionych uprawnień przewodniczącego organu stanowiącego i kontrolnego jednostki samorządu terytorialnego.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.9

Bibliografia

Augustyniak, M. (2014). Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego. Praktyczna wykładnia przepisów prawnych, wzory uchwał i schematy działań. Warszawa.

Chmielnicki, P. (2004). Strażnik prawa. Wspólnota 6: 47.

Leoński, Z. (1999). Nauka administracji. Warszawa.

Martysz, C. (2016). Komentarz do art. 19 ustawy o samorządzie gminnym, [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa: 437–443.

Martysz, C. (2018a). Komentarz do art. 19 ustawy o samorządzie gminnym, [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa. System Informacji Prawnej Lex/el.

Martysz, C. (2018b). Komentarz do art. 21(a) ustawy o samorządzie gminnym, [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa. System Informacji Prawnej Lex/el.