Dziekańskie wspomnienia w 100-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Słowa kluczowe

Jubileusz 100-lecia jubileusz Uniwersytetu i Wydziału
Dziekani Wydziału
Doktorzy honoris causa
Historia Wydziału
Profesorowie Wydziału Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poz

Jak cytować

Szwarc, A. J. (2019). Dziekańskie wspomnienia w 100-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 25–34. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.3

Liczba wyświetleń: 362


Liczba pobrań: 0

Abstrakt

Jubileusz 100-lecia skłania do tego, aby przypomnieć i utrwalić wszystko to, co wypełniało działalność Uniwersytetu i Wydziału, ich bogate osiągnięcia i dorobek, które ukształtowały ich rangę. Ludzką właściwością jest wspominanie zwłaszcza takich zdarzeń, w których uczestniczyło się osobiście. W moim wypadku są to zwłaszcza zdarzenia związane ze studiami Wydziale, potem najważniejsze zdarzenia związane z funkcjonowaniem na Wydziale w charakterze nauczyciela akademickiego oraz te pozauniwersyteckie zdarzenia, które były moim udziałem z tytułu przynależności do akademickiej społeczności.          Niniejsza relacja niniejsza obejmuje niektóre zdarzenia z okresu studiów odbywanych w latach 1956–1961, związane z przebiegiem studiów, ale także z działalnością w studenckich kołach naukowych i w organizacjach studenckich. Dalsze wspomnienia dotyczą ponad 63-letniego okresu związków autora z Uniwersytetem i Wydziałem w charakterze nauczyciela akademickiego, w tym zwłaszcza okresu pełnienia w latach 2002–2008 funkcji dziekana Wydziału. Podkreślono satysfakcję i dumę autora z tytułu jego związków z Uniwersytetem i Wydziałem, których ranga i osiągnięcia są efektem ich 100-letniego funkcjonowania, co jest zwłaszcza zasługą wybitnych profesorów, którzy w tym okresie kształtowali tę rangę.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.3

Bibliografia

Borkowska-Bagieńska, E. (2004). Edward Taylor. Czy wartości niedoceniane? Poznań.

Gadkowski, T., Tyranowski, J. (2004). Alfons Klafkowski. Prawnik internacjonalista. Poznań.

Gulczyński, A. (2009). Prawo na zamku. Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego w dawnej rezydencji cesarskiej. Poznań.

Krasowski, K. (red.) (2004). Zarys dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Poznaniu: 1919–2004. Poznań.

Krasowski, K. (2006). Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919–1939. Poznań.

Napierała, J. (2009). Józef Górski. Ze Śnietni nad Prosną po rektorskie berło. Poznań.

Ohanowicz, A. (2007). Wybór prac. Wstęp Z. Radwański. Opracowanie A. Gulczyński. Warszawa.

Olszewski, H. (2005). Zdzisław Kaczmarczyk. 1911–1980. Poznań.

Radwański, Z. (2006). Alfred Ohanowicz: ojciec poznańskiej cywilistyki. Poznań.

Sandorski, J. (2004). Bohdan Winiarski. Prawo – polityka – sprawiedliwość. Poznań.

Sandorski, J. (2011). Nie deptać prawników. Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w anegdocie. Wyd. 2. Poznań.

Skubiszewski, K. (2004). Warunki uzyskania członkostwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Poznań.

Stanulewicz, M. (2006). Marian Zygmunt Jedlicki. Tłumacz Thietmara. Poznań.

Szafrański, W. (2004). Witalis Ludwiczak. Prawnik z olimpijskim paszportem. Poznań.

Szafrański, W. (2005). Stanisław Nowakowski. Przez trzy kontynenty. Poznań.

Szwarc, A.J. (2019). Droga Wydziału do jego obecnej siedziby, [w:] Myśląc o przyszłości nie zapominamy o przeszłości. Księga jubileuszowa. 100 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań: 73–85.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004a). Wydział Prawa i Administracji – Doktorzy honoris causa. Poznań.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004b). Wydział Prawa i Administracji – Dziekani. Poznań.

Walachowicz, J. (2008). Michał Sczaniecki. Historyk państwa i prawa. Poznań.

Wiliński, P. (red.) (2004). Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań.