(Nie)zależność finansowa państwa we współczesnej gospodarce rynkowej
PDF

Słowa kluczowe

niezależność finansowa
bezpieczeństwo finansowe
dług publiczny

Jak cytować

Misztal, P. (2019). (Nie)zależność finansowa państwa we współczesnej gospodarce rynkowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 159–175. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.12

Liczba wyświetleń: 380


Liczba pobrań: 320

Abstrakt

Niezależność finansowa państwa odnosi się do możliwości finansowania przez rząd wszystkich wydatków państwowych wyłącznie z osiąganych dochodów budżetowych. Zatem pełna autonomia finansowa państwa oznacza, że rząd finansuje wydatki budżetowe bez konieczności pożyczania środków przez zaciąganie kredytów bankowych czy emisję instrumentów dłużnych. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest zbadanie możliwości osiągnięcia przez państwo pełnej autonomii finansowej we współczesnej gospodarce światowej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że obecnie prawie we wszystkich krajach występuje większy lub mniejszy dług publiczny, co oznacza, że państwa finansują swój rozwój, pożyczając środki w kraju i za granicą. Istotną kwestią wydaje się nie tyle utrzymanie pełnej niezależności finansowej państwa, ile zagwarantowanie bezpieczeństwa finansowego państwa, czyli utrzymanie zdolności do pozyskania przez państwo środków pieniężnych w sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba.

 

https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.12
PDF

Bibliografia

Adepoju, A.A., Salau, A.S., Obayelu, A.E. (2007). The effects of external debt management on sustainable economic growth and development: lessons from Nigeria. Munich Personal RePEC Achieve Paper 2147: 1–31.

Ahlborn, M., Schweickert, R. (2015). Public debt and economic growth – economic systems matter. PFH Research Paper 02: 1–28.

Atique, R., Malik, K. (2012). Impact of domestic and external debt on the economic growth of Pakistan. World Applied Sciences Journal 20(1): 120–129.

Cecchetti, S., Mohanty, M.S., Zampolli, F. (2011). The real effects of debt. Bank For International Settlements Working Papers 352: 1–34.

Chenery, H.B., Strout A. (1966). Foreign assistance and economic development. American Economic Review 56: 679–733.

Chowdhury, K. (1994). A structural analysis of external debt and economic growth: some evidence from selected countries in Asia and the Pacific. Applied Economics 26: 1121–1131.

Clements, B., Bhattarcharya, R., Nguyen, T.Q. (2003). External debt, public investment, and growth in low-income countries. International Monetary Fund Working Paper 03/249: 1–24.

Cohen, D. (1993). Low investment and large LCD debt in the 1980s. American Economic Review 83(3): 437–449.

Cunningham, R.T. (1993). The effects of debt burden on economic growth in heavily indebted nations. Journal of Economic Development 18(1): 115–125.

Curtaşu, A.R. (2011). How to assess public debt sustainability: empirical evidence for the advanced European countries. Romanian Journal of Fiscal Policy 2(2): 20–43.

Deshpande, A. (1997). The debt overhang and the disincentive to invest. Journal of Development Economics 52(1): 169–187.

Elbadaw, I., Ndulu, B., Ndung’u, N. (1997). Debt overhang and economic growth in Sub-Saharan Africa, [w:] Z. Iqbal, R. Kanbur (eds.), External Finance for Low-Income Countries. Washington: International Monetary Fund: 1–257.

Feldstein, M. (2004). Budget deficits and national debt. K. Jha Memorial Lecture at the Reserve Bank of India in Mumbai 12: 1–5.

Ferreira, C. (2009). Public debt and economic growth: a granger causality panel data approach. Technical University of Lisbon Working Papers 24: 1–17.

Folorunso, S.A., Felix, O.A. (2008). The impact of external debt on economic growth: a comparative study of Nigeria and South Africa. Journal of Sustainable Development in Africa 10(3): 234–264.

Fosu, A.K. (1996). The impact of external debt on economic growth in Sub-Saharan Africa. Journal of Economic Development 12(1): 93–118.

Górniewicz, G. (2012). Dług publiczny. Historia, teraźniejszość, przyczyny i perspektywy. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski: 1–261.

Hunt, S.D. (2007). Economic growth: should policy focus on investment or dynamic competition? European Business Review 19(4): 274–314.

Karagol, E. (2002). The causality analysis of external debt service and GNP: the case of Turkey. Central Bank Review 2(1): 39–64.

Keho, Y. (2010). Budget deficits and economic growth: causality evidence and policy implications for WAEMU countries. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences 18: 99–104.

Keynes, J.M. (2003). Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza. Tłum. M. Kalecki, S. Rączkowski. Warszawa: PWN.

Kosztowniak, A. (2017). Zadłużenie zagraniczne a rozwój gospodarczy. Warszawa: CEDEWU.

Kumar M.S., Woo, J. (2010). Public debt and growth. IMF Working Paper 174: 1–46.

Metwally, M.M., Tamaschke, R. (1994). The interaction among foreign debt, capital flows, and growth: case studies. Journal of Policy Modelling 16(6): 597–608.

Modigliani, F. (1961). Long-run implications of alternative fiscal policies and the burden of the national debt. Economic Journal 71(284): 730–755.

Moore, W., Chrystol, T. (2008). A meta-analysis of the relationship between debt and growth. Munich Personal RePEc Archive Paper 21474: 1–23.

Pattillo, C., Poirson, H., Ricci L. (2004). What are the channels through which external debt affects growth? IMF Working Paper 15: 1–34.

Perasso, G. (1992). Debt Reduction versus Appropriate Domestic Policies. Kyklos 45(4): 457–467.

Reinhart, C.M., Rogoff, K.S. (2010). Growth in a time of debt. NBER Working Paper 15639: 1–26.

Root, R.F. (1978). Constraints on Domestic Investment Faced by Developing Countries. International Trade and Investment. Ohio: South-Western Publishing.

Sachs, J.D. (2002). Resolving the debt crisis of low-income countries. Brooking Papers on Economic Activity 33(1): 257–286.

Schclarek, A. (2005). Debt and economic growth in developing and industrial countries. Lund University Working Papers 34: 1–39.

Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tłum. A. Prejbisz, B. Jasińska. Warszawa: PWN.

Smyth, D.J., Hsing, Y. (1995). In search of an optimal debt ratio for economic growth. Contemporary Economic Policy 13(4): 51–59.

Were, M. (2001). The impact of external debt on economic growth in Kenya: an empirical assessment. World Institute for Development Economics Research Discussion Paper 116: 1–21.