Zbigniew Rau, Katarzyna M. Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzysztof Zagórski, Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym

Main Article Content

Maria Zmierczak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zmierczak, M. (2019). Zbigniew Rau, Katarzyna M. Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzysztof Zagórski, Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 217-220. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.16
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Bibliografia

  1. Manent, P. (1994). Intelektualna historia liberalizmu. Tłum. M. Misztalski. Kraków: Arcana.
  2. Rau, Z. (1991). The state of enslavement: the East European substitute for the state of nature. Political Studies 39(2): 253–269.
  3. Szymaniec, P. (2013). Republikanizm dla społeczeństwa handlowego. Myśl polityczno-prawna Adama Fergusona. Wałbrzych: Wyd. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.