Zbigniew Rau, Katarzyna M. Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzysztof Zagórski, Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym

Jak cytować

Zmierczak, M. (2019). Zbigniew Rau, Katarzyna M. Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzysztof Zagórski, Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 217–220. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.16

Liczba wyświetleń: 320


Liczba pobrań: 0

https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.16

Bibliografia

Manent, P. (1994). Intelektualna historia liberalizmu. Tłum. M. Misztalski. Kraków: Arcana.

Rau, Z. (1991). The state of enslavement: the East European substitute for the state of nature. Political Studies 39(2): 253–269.

Szymaniec, P. (2013). Republikanizm dla społeczeństwa handlowego. Myśl polityczno-prawna Adama Fergusona. Wałbrzych: Wyd. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.