Zarządzanie kadrami pod redakcją naukową Tadeusza Listwana

Main Article Content

Piotr Kurkowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kurkowski, P. (2019). Zarządzanie kadrami pod redakcją naukową Tadeusza Listwana. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 221-222. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.17
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA