Mandaty i grzywny w polskich gminach – narzędzie polityki karnej czy polityki budżetowej?

Main Article Content

Łukasz Wiktor Olejnik

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza dochodów z mandatów i grzywien w polskich samorządach oraz weryfikacja hipotez na temat ich rzeczywistych przyczyn. Na podstawie stworzonego zbioru danych dochodów z mandatów w poszczególnych działach budżetowych 2474 gmin w Polsce w latach 2007–2017 zbadano zróżnicowanie wpływów z mandatów w poszczególnych gminach. Analiza danych wskazuje, że w Polsce istnieje grupa gmin, w których mandaty i grzywny stały się narzędziem polityki budżetowej i środkiem do generowania znacznych dochodów niepodatkowych. Wyniki estymacji modelu ekonometrycznego potwierdzają zależność między dochodami z mandatów a przestępczością, sytuacją makroekonomiczną oraz wydatkami na straż miejską lub straż gminną. Nie zaobserwowano spadku dochodów z mandatów przed wyborami samorządowymi.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Olejnik, Łukasz W. (2019). Mandaty i grzywny w polskich gminach – narzędzie polityki karnej czy polityki budżetowej?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(3), 221-234. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.3.14
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Baicker, K., Jacobson, M. (2007). Finders keepers: forfeiture laws, policing incentives, and local budgets. Journal of Public Economics 91(11/12): 2113–2136.
 2. Bracco, E. (2018). A fine collection: the political budget cycle of traffic enforcement. Economics Letters 164(1): 117–120.
 3. Felis, P. (2010). Główne źródła dochodów budżetowych w Polsce. Studia BAS 23(3): 91–114.
 4. Filipiak, B. (2016). Podatkowe czynniki kształtujące potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 79(1): 643–653.
 5. Garett, T., Wagner, G. (2006). Are traffic tickets countercyclical? SSRN Electronic Journal 48A.
 6. Garett T., Wagner, G. (2009). Red ink in the rearview mirror: local fiscal conditions and the issuance of traffic tickets. The Journal of Law and Economics 52(1): 71–90.
 7. Guillamon, D., Bastida, F. (2013). The electoral budget cycle on municipal police expenditure. European Journal of Law and Economics 36(3): 447–469.
 8. Hummel, D. (2015). Traffic tickets: public safety concerns or budget building tools. Administration and Society 47(3): 298–319.
 9. Makovsky, M., Stratmann, T. (2009). Political economy at any speed: what determines traffic citations. American Economic Review 99(1): 509–527.
 10. Najwyższa Izba Kontroli (2013). Prawidłowość realizacji zadań przez Straże Miejskie (Gminne) w zakresie wykorzystania urządzeń do pomiaru i rejestracji wykroczeń drogowych. KPB-4113-01-00/2013. Warszawa.
 11. Quintanar, S. (2017). Man vs. machine: an investigation of speeding ticket disparities based on gender and race. Journal of Applied Economics 20(1): 1–28.
 12. Rosenberg, J. (1990). Rationality and the political business cycle: the case of local government. Public Choice 73(1/2): 71–81.
 13. Singla, A., Kirschner, C., Stone, S. (2019). Race, representation and revenue: reliance on fines and forfeitures in city governments. Urban Affairs Review 55(1): 1–36.
 14. Tay, R. (2010). Speed cameras – improving safety or raising revenue? Journal of Transport Economics and Policy 44(2): 247–257.
 15. Veiga, L.G., Veiga, F.J. (2007). Political business cycles at the municipal level. Public Choice 131(1/2): 45–64.
 16. Zhao, J., Ren L., Lovrich, N. (2010). Budgetary support for police services in U.S. municipalities: comparing political culture, socioeconomic characteristics and incrementalism as rival explanations for budget share allocation to police. Journal of Criminal Justice 38(3): 266–275.