Jubileusz 100-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przemówienie Dziekana prof. Romana Budzinowskiego na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału

Main Article Content

Roman Budzinowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Budzinowski, R. (2019). Jubileusz 100-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przemówienie Dziekana prof. Romana Budzinowskiego na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(4), 7-16. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.1
Dział
Wprowadzenie