Tom 81 Nr 4 (2019)

ARTYKUŁY

Agnieszka Choduń
17-25
Regarding intentio operis in the texts of legal acts
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.2
PDF (English)
Michał Krotoszyński
27-42
Rola filozofii ubuntu w rozliczeniach z przeszłością w Republice Południowej Afryki i wybranych obszarach południowoafrykańskiego prawa
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.3
PDF PDF (English)
Adam Zienkiewicz
43-57
Prawnik jako peacemaker – przeprosiny, przebaczenie, pojednanie w opanowywaniu sporów prawnych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.4
PDF PDF (English)
Joanna Haberko
59-72
Anonimowość rodziców genetycznych a dobrostan zdrowotny dziecka. Uwagi na tle Rekomendacji 2156(2019) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.5
PDF PDF (English)
Anna Sylwestrzak
73-82
Przysięga małżeńska (art. 7 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.6
PDF
Krzysztof Mularski
83-98
O negatywnej ocenie moralnej postępowania dłużnika i osoby trzeciej jako przesłance skargi pauliańskiej
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.7
PDF
Michał Kućka
99-110
O pełnomocnictwie. Przyczynek do analizy podstawowych konstrukcji cywilistycznych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.8
PDF
Dorota Miler
111-124
Czynności mające na celu obejście ustawy na tle orzecznictwa sądów polskich
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.9
PDF
Tomasz Jasiakiewicz
125-137
W poszukiwaniu środków ochrony prawnej małoletniego spadkobiercy przed mimowolnym przyjęciem spadku
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.10
PDF
Katarzyna Kokocińska
139-149
Integrated programming in national development
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.11
PDF (English)
Damian Kaczan
151-161
Świadczenie usług farmaceutycznych w aptekach jako udzielanie świadczeń zdrowotnych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.12
PDF
Justyna Przedańska, Michał Szwast
165-178
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – w stronę upodmiotowienia samorządu terytorialnego
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.13
PDF
Marta Woźniak
179-189
Odrębności ustrojowe gmin uzdrowiskowych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.14
PDF