Tom 81 Nr 4 (2019)

ARTYKUŁY

Agnieszka Choduń
17-25
Regarding intentio operis in the texts of legal acts
PDF (English)
Michał Krotoszyński
27-42
Rola filozofii ubuntu w rozliczeniach z przeszłością w Republice Południowej Afryki i wybranych obszarach południowoafrykańskiego prawa
PDF PDF (English)
Adam Zienkiewicz
43-57
Prawnik jako peacemaker – przeprosiny, przebaczenie, pojednanie w opanowywaniu sporów prawnych
PDF PDF (English)
Joanna Haberko
59-72
Anonimowość rodziców genetycznych a dobrostan zdrowotny dziecka. Uwagi na tle Rekomendacji 2156(2019) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
PDF PDF (English)
Anna Sylwestrzak
73-82
Przysięga małżeńska (art. 7 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)
PDF
Krzysztof Mularski
83-98
O negatywnej ocenie moralnej postępowania dłużnika i osoby trzeciej jako przesłance skargi pauliańskiej
PDF
Michał Kućka
99-110
O pełnomocnictwie. Przyczynek do analizy podstawowych konstrukcji cywilistycznych
PDF
Dorota Miler
111-124
Czynności mające na celu obejście ustawy na tle orzecznictwa sądów polskich
PDF
Tomasz Jasiakiewicz
125-137
W poszukiwaniu środków ochrony prawnej małoletniego spadkobiercy przed mimowolnym przyjęciem spadku
PDF
Katarzyna Kokocińska
139-149
Integrated programming in national development
PDF (English)
Damian Kaczan
151-161
Świadczenie usług farmaceutycznych w aptekach jako udzielanie świadczeń zdrowotnych
PDF
Justyna Przedańska, Michał Szwast
165-178
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – w stronę upodmiotowienia samorządu terytorialnego
PDF
Marta Woźniak
179-189
Odrębności ustrojowe gmin uzdrowiskowych
PDF

NEKROLOGI

Marek Ziółkowski
279-280
Profesor Andrzej Kwilecki (1928-2019)
PDF