Agnieszka Choduń, Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa

Main Article Content

Marek Smolak

Abstrakt

*

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marek Smolak. (2019). Agnieszka Choduń, Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(4), 269-271. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.20
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA