Odrębności ustrojowe gmin uzdrowiskowych

Main Article Content

Marta Woźniak

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie odrębności ustrojowych gmin uzdrowiskowych w Polsce. Aby to uczynić rozważania osadzono w perspektywie rozwoju ustawodawstwa uzdrowiskowego, którego początki sięgają 1922 roku, ale trzon rozważań dotyczy aktualnego stanu prawnego. W artykule wskazano, że gmina uzdrowiskowa jest gminą o dualnym modelu ustrojowoprawnym: standardowym i specjalnym. Odrębności dotyczą kilku zagadnień: obszaru i nazwy, zadań i opłaty uzdrowiskowej, komisji uzdrowiskowej, statutu oraz nadzoru. Wynikają one ze szczególnego charakteru tych gmin, zdeterminowanego występowaniem zadań publicznych, związanych z prowadzeniem lecznictwa uzdrowiskowego. W zakończeniu stwierdzono, że są dwa filary gminy uzdrowiskowej: surowcowy, opierający się na konieczności zapewnienia bardzo dobrych warunków sanitarnych i środowiskowych miejscowości i ludzki, który stanowią turyści. Aby prawidłowo zarządzać tymi filarami ustawodawca zdecydował o odrębnym statusie ustrojowoprawnym tych gmin.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Woźniak, M. (2019). Odrębności ustrojowe gmin uzdrowiskowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(4), 179-189. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.14
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Augustyniak, M. (2012). Organizacja i funkcjonowanie rady gminy. Warszawa.
 2. Borkowski, J. (1996). Kodeks postępowania administracyjnego – Komentarz. Warszawa.
 3. Dolnicki, B. (1993). Nadzór nad samorządem terytorialnym. Katowice.
 4. Dolnicki, B. (2016). Samorząd terytorialny. Warszawa.
 5. Dudar, G. (2006). Opłata uzdrowiskowa – problemy praktyczne. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 6: 8–17.
 6. Korczak, J. (2018). Gmina uzdrowiskowa w prawodawstwie polskim. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 16, 1(1): 99–118.
 7. Kosiński, C. (2006). Nadzór administracyjny jako element determinujący zakres samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, [w:] C. Kosiński (red.), Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji. Wrocław: 79–116.
 8. Leoński, Z. (2006). Samorząd terytorialny w RP. Warszawa.
 9. Maciejewski, T. (2002). Historia administracji. Warszawa.
 10. Nowak-Far, A. (2010). Miejscowości uzdrowiskowe w Austrii, Czechach, Niemczech i na Słowacji: status prawny i regulacyjne determinanty funkcjonowania. Studia z Polityki Publicznej 2(18): 37–58.
 11. Paczuski, R. (1991). Zagadnienie odrębności prawnoustrojowej samorządów zarządzających sprawami uzdrowisk. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 53(2): 85–95.
 12. Paczuski, R. (2015). Ochrona zasobów leczniczych środowiska Rzeczypospolitej Polskiej jako jedna z podstawowych form zarządzania ochroną środowiska przy respektowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. <https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3440/1/BSP_18_2015_Paczuski.pdf>.
 13. Sikora, K. (2014). Szczególny status gmin uzdrowiskowych w Polsce. Studia Iuridica Lublinensia 23: 107–124.
 14. Trzcińska, D. (2018). Ochrona środowiska a status uzdrowiska w świetle prawa planowania przestrzennego. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 16, 1(1): 155–164.