Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – w stronę upodmiotowienia samorządu terytorialnego

Main Article Content

Justyna Przedańska
Michał Szwast

Abstrakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego funkcjonuje już od ponad 25 lat. Jest to instytucja, która z założenia miała mieć charakter opiniodawczo-doradczy, stanowiąc swoisty instrument dialogu między władzą rządową a samorządem terytorialnym. Praktyka ostatnich czterech lat pokazuje jednak, że władza centralna zmarginalizowała rolę Komisji Wspólnej, pomijając ją zupełnie w procesie legislacyjnym – zdecydowana większość zmian dotyczących kompetencji władz samorządowych była wprowadzano poprzez projekty poselskie, które nie wymagają opinii Komisji Wspólnej. W prezentowanym artykule autorzy proponują szeroko zakrojoną reformę mającą na celu upodmiotowienie samorządu terytorialnego poprzez upodmiotowienie Komisji Wspólnej. Podstawowymi jej postulatami są: wyposażenie Komisji Wspólnej w prawo inicjatywy ustawodawczej, prawo do występowania z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego oraz wprowadzenie grupowej inicjatywy ustawodawczej dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Adamowicz, M., Duklewski, P., Lasota, M., Mazur, J., Mazurek, J., Rosa, A., Słowikowski, W. (2009). Współpraca administracji rządowej z administracją samorządową na przykładzie funkcjonowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, [w:] M. Stec (red.),
 2. Współdziałanie administracji rządowej z administracją samorządową. Warszawa: 25–31.
 3. Bendyk, E., Smolar, A. (2019). Nowa fala samorządności, [w:] D. Sześciło (red.), Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo. Warszawa: 6–11. [Online: <http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Polska%20samorzadow.pdf>].
 4. Bober, J. et al. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Kraków. <http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/raport_dysfunkcje.pdf>.
 5. Council of European Municipalities and Regions (2007). Consultation procedures within European states. Brussels–Paris: 51–56, 211–216. <http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/procedure_consultation_en.pdf>.
 6. Gawłowski, R. (2015). Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – od konsultacji do współudziału w rządowym procesie decyzyjnym. Samorząd Terytorialny 25(12): 5–14.
 7. Grabowska-Moroz, B. (2016). Proces legislacyjny w Polsce a gwarancje ochrony praw człowieka. <http://programy.hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/files/2013/01/Proces-legislacyjny-w-Polsce-a-gwarancje-ochrony-praw-cz%C5%82owieka.pdf>.
 8. Izdebski, H. (2013). Pozycja ustrojowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Samorząd Terytorialny 23(12): 7–20.
 9. Przedańska, J. (2009). Społeczeństwo obywatelskie jako idea filozoficzna, [w:] J. Blicharz, J. Boć (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Wrocław: 12–22.
 10. Sularz, P. (2017). Odrzucenie zasady reprezentatywności w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dialog rząd – samorząd czy dialog rząd – organizacje jednostek samorządu terytorialnego. Przegląd Prawa Publicznego 3: 114–128.
 11. Sześciło, D., Przedańska, J., Szwast, M., Wilk, B., Jakubek-Lalik, J., Kłucińska, P., Jakubowski, P. (2019). Demokracja samorządna, [w:] D. Sześciło (red.), Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo. Warszawa: 164–168. <http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Polska%20samorzadow.pdf>.
 12. Trzciński, J., Szwast, M. (2018). Formal and informal amendments to the Constitution (Poland), [w:] B. Lewaszkiewicz-Petrykowska (ed.), Rapports Polonais. XXe Congres International de Droit Compare. XXth International Congress of Comparative Law. Fukuoka, 22–28 VII 2018. Łódź: 217–244.
 13. Zachariasz, I. (2015). Geneza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Samorząd Terytorialny 25(12): 15–24.