Tomasz Miziołek, Artur A. Trzebiński, Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce

Main Article Content

Katarzyna Byrka-Kita

Abstrakt

*

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Katarzyna Byrka-Kita. (2019). Tomasz Miziołek, Artur A. Trzebiński, Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(4), 271-273. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.21
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA