Normy ostrożnościowe oceny ryzyka kredytobiorcy hipotecznego

Main Article Content

Michał Kruszka
Marcin Wroński

Abstrakt

Ostatni kryzys finansowy ujawnił istotne powiązanie stabilności systemu bankowego z kredytowaniem nieruchomości. Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi z zakresu nadzoru bankowego (sensu stricto, jak też largo) jako czynników, które mogą ograniczyć popyt na ten rodzaj kredytów. Badaniu poddano głównie środki nadzorcze zastosowane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Omówiono zakres stosowania środków nadzorczych ograniczających możliwość wykorzystania nieruchomości jako zabezpieczenia kredytu oraz środków nadzorczych ograniczających możliwość wykorzystania całego dochodu kredytobiorcy do spłaty kredytu. Szczególną uwagę poświecono międzynarodowemu zróżnicowaniu stosowanych środków nadzorczych, wskazując, jak odpowiadają one na priorytety regulatorów rynku finansowego w danym kraju.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michał Kruszka, & Marcin Wroński. (2019). Normy ostrożnościowe oceny ryzyka kredytobiorcy hipotecznego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(4), 205-219. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.16
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Ahnert, T., Forbes, M., Friedrich C., Reinhardt, D. (2018). Macroprudential FX regulations: shifting the snowbanks of FX vulnerability? Bank of Canada Staff Working Paper 2018-55.
 2. Akinci, O., lmstead-Rumsey, J. (2015). How effective are macroprudential policies? An empirical Investigation. International Finance Discussion Papers Board of Governors of the Federal Reserve System No. 1136.
 3. Albacete, N., Lindner, P. (2013). Household vulnerability in Austria – a microeconomic analysis based on the household finance and consumption survey. Financial Stability Report 25, OeNB: 57–73.
 4. Albacete, N., Fessler, P., Lindner, P. (2018). One policy to rule them all? On the effectiveness of LTV, DTI and DSTI ratio limits as macroprudential policy tools. Financial Stability Report 35, OeNB: 67–83.
 5. BdP (2018). Banco de Portugal applies macroprudential measures to new credit agreements for consumers. <https://www.bportugal.pt/en/comunicado/banco-de-portugal-applies-macroprudential-measures-new-credit-agreements-consumers> [dostęp: 15.03.2019].
 6. BaFin (2017). Residential mortgage loans: BaFin gains new macro-prudential powers. <https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2017/fa_bj_1706_wohnimmobilienkredite_en.html> [dostęp: 15.03.2019].
 7. Brummer, C. (2015). Soft Law and the Global Financial System. Law Making in the 21st Century. New York.
 8. Dietsch, M., Welter-Nicol, C. (2014). Do LTV and DSTI caps make banks more resilient? Débats économiques et financiers 13.
 9. ESRB (2018). A Review of Macroprudential Policy in the EU in 2017. Frankfurt am Main.
 10. Fedorowicz, M. (2013). Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej. Warszawa.
 11. Freixas, X., Laeven, L., Peydró, J.-L. (2015). Systemic Risk, Crises, and Macroprudential Regulation. Cambridge.
 12. Grossman, E., Leblond, P. (2011). European financial integration: finally the great leap forward? Journal of Common Market Studies 49(2): 413–435.
 13. Hainz, C., Hristov, N. (2017). Credit crunch indicator: perceptions of the willingness of banks to lend and firms’ experience in the credit market, 18, 2017, CESifo Forum 2: 66–69.
 14. HKMA (1997). Supervisor’s memo. HKMA Quarterly Bulletin 12: 138–140.
 15. HKMA (2011). Loan-to-value ratio as a macroprudential tool – Hong Kong SAR’s experience and cross-country evidence. BIS Papers 57: 163–178.
 16. Hull, I. (2015). Amortization requirements and household indebtedness: an application to Swedish-style mortgages. Sveriges Riksbank Working Paper Series No 298.
 17. Isaksen, J., Lassenius Kramp, P., Funch Sørensen, L., Vester Sørensen, S. (2011). Household balance sheets and debt – an international country study. Monetary Review 2011(4), Danmarks Nationalbank: 39–81.
 18. Jonung, L. (2008). Lessons from financial liberalisation in Scandinavia. Comparative Economic Studies 50(4): 564–598.
 19. Legutko, A.J. (2017). Iceland’s financial crisis in 2008. Political, Economic and Social Consequences, International Studies 20(1): 113–130.
 20. May, O., Tudela, M. (2005). When is mortgage indebtedness a financial burden to British households? A dynamic probit approach. Bank of England Working Paper No 277.
 21. MFW (2013). Key Aspects of Macroprudential Policy. Washington. <https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/061013b.pdf> [dostęp: 15.03.2019].
 22. MFW (2018). Macroprudential Policies and House Prices in Europe: An Overview of Recent Experiences, Regional Economic Outlook. Europe – Domestic Expansion Running into External Turbulence: 9–21.
 23. Nieborak, T. (2010). Globalny kryzys finansowy – istota, przyczyny, konsekwencje. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72(4): 95–106.
 24. Nieborak, T. (2017). Soft lex, sed lex? O nowych formach regulacji rynku finansowego Unii Europejskiej. Przegląd Zachodni 2(363): 205–217.
 25. Norris, M., Byrn, M. (2015). Asset price Keynesianism, regional imbalances and the Irish and Spanish housing booms and busts. UCD Geary Institute for Public Policy Discussion Paper Series, WP2015/14.
 26. Olszak, M. (2012). Polityka ostrożnościowa w ujęciu makro: cel, instrumenty i architektura instytucjonalna. Problemy Zarządzania 10(1): 7–32.
 27. Olszak, M., Świtała, F. (2015). Antycykliczne instrumenty polityki makroostrożnościowej wpływające na rynek nieruchomości w Unii Europejskiej. Bezpieczny Bank 4(61): 41–66.
 28. Rosati, D.K. (2016). Nowe tendencje w polityce pieniężnej po kryzysie finansowym 2008–2012. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 82(4): 461–490.
 29. Spencer, G. (2013). Macro-prudential policy and the New Zealand housing market, Wellington. <https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Publications/Speeches/2013/5335449.pdf?revision=c482f710-d5b6-444e-9879-34e58f9c2dbc> [dostęp: 8.09.2019].
 30. Stanek, T. (2017). Rekomendacje Komitetu Bazylejskiego w zakresie oceny ryzyka kredytowego dla metody standardowej. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 158: 75–93.
 31. Szpringer, M., Szpringer, W. (2017). The European system of financial supervision – regulatory impact assessment. Journal of Banking and Financial Economics 8(2): 84–104.
 32. Thebault, L. (2017). The “V” in LTV and why it matters, [w:] Review of Europe’s Mortgage and Housing Markets. Hypostat. EMF. Brussels: 23–31.
 33. Willmann, M. (2013). Wpływ rekomendacji nadzorczych na kształtowanie się rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce. Nauki o Finansach – Financial Sciences 1(14): 204–225.
 34. Wyciślak, S. (2012). Efekt zarażania w mechanizmie rozprzestrzeniania się kryzysu. Ekonomista 2: 243–252.
 35. Yeşin, P. (2013). Foreign currency loans and systemic risk in Europe. Federal Reserve Bank of St. Louis Review 95(3): 219–236.