Krystyna Nizioł, Misselling usług finansowych. Problemy i uwarunkowania prawno-ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019
PDF

Słowa kluczowe

.

Jak cytować

Waliszewski, K. (2020). Krystyna Nizioł, Misselling usług finansowych. Problemy i uwarunkowania prawno-ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(1), 299–301. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.20

Abstrakt

*

https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.20
PDF

Bibliografia

Chłopecki, A. (2016). Obowiązki informacyjne w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – modele ochrony i kierunki ich rozwoju. Wiadomości Ubezpieczeniowe 3: 81–82.

Cichorska, J. (2017). Mis-selling, czyli sprzedaż niepotrzebnych instrumentów finansowych i jej skutki: stan prawny w Polsce i Wielkiej Brytanii. Rozprawy Ubezpieczeniowe 24: 18–19.

Czajkowska, A. (2018). Analiza wymagań i potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – zarys procesu. Wiadomości Ubezpieczeniowe 4: 17–35.

Czechowska, I.D., Waliszewski, K. (2018). Misselling in finance as an effect of excessive concentration on sales. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19(1,1): 19–20.

Kawiński, M. (2015). Nietrafiona sprzedaż a otoczenie regulacyjne pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce – wybrane rozwiązania. Studia Oeconomica Posnaniensia 3: 102–121.

Nizioł, K. (2019). Rola pośrednika i doradcy finansowego w ochronie konsumenta przed missellingiem usług finansowych (ze szczególnym uwzględnieniem etyki wykonywanego zawodu), Przedsiębiorczość i Zarządzanie 20(1,1): 23–35.

Orlicka, J. (2015). Zakaz stosowania klauzul abuzywnych i zakaz missellingu w znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Prawo Asekuracyjne 4: 36–48.

Paleczna, M. (2019). Problem nieetycznych zachowań na rynku niebankowych kredytów konsumenckich. Studia Prawno-Ekonomiczne 109: 127–144.

Rogacka-Łukasik, A. (2017). Misselling of financial services as a practice that infringes collective consumer interests. Roczniki Administracji i Prawa 17(1): 265–278.

Sury, P. (2017). Nieprawidłowości dystrybucji tzw. polisolokat a znamiona przestępstwa oszustwa. Prokuratura i Prawo 7/8: 228–229.

Tabeńska, J., Makowski, Ł. (2015). Klauzule abuzywne a konsument. Wybrane środki ochrony przed niedozwolonymi klauzulami. Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 8: 37–59.

Waliszewski K. (2016). Rola doradcy finansowego w zapewnieniu skutecznej ochrony konsumenta na rynku usług finansowych. Finanse i Prawo Finansowe 1: 121–122.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.