Tom 82 Nr 1 (2020)

ARTYKUŁY

Dawid Miąsik
5-24
Instytucja pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości w praktyce Sądu Najwyższego RP
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.1
PDF
Maciej Dybowski
25-39
Criticism of classical pragmatism: the unknown origins of Czesław Znamierowski’s theory and philosophy of law
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.2
PDF (English)
Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor
41-55
Problematyka praworządności w teorii prawa Kazimierza Opałka
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.3
PDF
Andrzej Skoczylas
57-69
Wpływ organów administracji wymiaru sprawiedliwości na postępowanie dyscyplinarne w sądownictwie administracyjnym
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.4
PDF
Mateusz Radajewski
71-84
Status prawny oskarżyciela w postępowaniu przed Trybunałem Stanu
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.5
PDF
Michał Basa
85-99
Instytucja ławników Sądu Najwyższego
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.6
PDF
Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Leszek Jantowski
101-114
Odszkodowawczy charakter wynagrodzenia za służebność przesyłu
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.7
PDF
Artur Pietruszka
115-129
Ochrona sygnalistów (whistleblowers) w kontekście wolności wypowiedzi
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.8
PDF
Dominik Łukowiak
131-144
Konstytucyjne ramy kadencyjności organów władzy publicznej
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.9
PDF
Szymon Słotwiński
145-159
Następstwa zmiany sposobu korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste wbrew celowi ustalonemu w treści tej umowy oraz przeznaczeniu gruntu wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.10
PDF
Paulina Banaszak-Grzechowiak
161-172
Krótkie odstępy czasu jako warunek czynu ciągłego
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.11
PDF
Jan Kulesza
173-187
Publiczne prezentowanie zdjęć martwych płodów jako wybryk zakłócenia spokoju i porządku publicznego bądź wywołania zgorszenia (art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń)
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.12
PDF
Mariusz Korcyl
189-201
Granice prawne bojkotu w relacjach gospodarczych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.13
PDF
Monika Münnich
203-215
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – specyficzna klauzula generalna czy definicja legalna?
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.14
PDF
Marlena Drapalska-Grochowicz
217-229
Prawne interpretacje bliskich relacji człowieka z innymi zwierzątami
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.15
PDF