Jarosław Gołębiewski, Systemy żywnościowe w warunkach gospodarki cyrkularnej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2019

Main Article Content

Abstrakt

*

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skawińska, E., & Zalewski, R. I. (2020). Jarosław Gołębiewski, Systemy żywnościowe w warunkach gospodarki cyrkularnej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2019. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(1), 301-304. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.21
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Referencje

  1. Skawińska, E., Kułyk, P., Niewiadomska, A. (2018). Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI – poszukiwanie równowagi. Warszawa: CeDEWu: 68–79.
  2. Zalewski, R.I., Skawińska, E. (2019). Gospodarka cyrkularna w procesie dostosowania do zrównoważonego rozwoju, [w:] R.I. Zalewski (red.), Rola towaroznawstwa w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Poznań: Komisja Nauk Towaroznawczych PAN Oddz. w Poznaniu: 31–54.
  3. Zalewski, R.I., Skawińska, E. (2016). Toward sustainable food system. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 15(2): 187–198.