Determinanty kredytu kupieckiego w Polsce w świetle wyników analizy danych panelowych – czynniki zróżnicowania wewnątrz- i międzyobiektowego

Main Article Content

Marcin Wiśniewski
Dorota Wiśniewska

Abstrakt

Kredyt kupiecki stanowi istotny, chociaż, jak się wydaje, najmniej zbadany sposób finansowania przedsiębiorstw w Polsce. W niniejszym artykule autorzy analizują, jakie czynniki określają wybór kredytu kupieckiego przez przedsiębiorstwa w Polsce – jako źródła finansowania oraz sposobu tworzenia należności, a także diagnozują istnienie tzw. efektów indywidualnych, które różnicują poszczególne przedsiębiorstwa pod względem ogólnej skali zastosowania kredytu kupieckiego. Przeprowadzone przez autorów i opisane w tym artykule badania wskazują na zależność tych efektów za branży i struktury aktywów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wiśniewski, M., Wiśniewska, D., & Becella, A. (2021). Determinanty kredytu kupieckiego w Polsce w świetle wyników analizy danych panelowych – czynniki zróżnicowania wewnątrz- i międzyobiektowego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 199-218. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.14
Dział
ARTYKUŁY - Ekonomia

Referencje

 1. Adams, P.D., Wyatt, S.B., Kim, Y.H. (1992). A contingent claims analysis of trade credit. Financial Management 21(3): 95–103.
 2. Atanasova, C. (2007). Access to Institutional Finance and the Use of Trade Credit. Financial Management 36(1): 49–67.
 3. Becella, A. (2019). Kredyt kupiecki w Polsce – determinanty popytowe i podażowe. Warszawa: CeDeWu.
 4. Beck, N., Katz, J. (1995). What to do and what not to do with time-series cross-section data. American Political Science Review 89: 634–647.
 5. Biczyński, S., Miedziński, B. (red.) (1991). Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Brealey, R.A., Myers, S.C. (1999). Podstawy finansów przedsiębiorstw. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Chong, B., Yi, H. (2011). Bank loans, trade credits, and borrower characteristics: theory and empirical analysis. Asia-Pacific Journal of Financial Studies 40(1): 37–68.
 8. Cuñat, V. (2007). Trade credit: suppliers as debt collectors and insurance providers. The Review of Financial Studies 20(2): 491–527.
 9. Podstawka, M. (red.) (2017). Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Gęsicki, Ł., Gęsicki, M. (red.) (1996). Słownik terminów ekonomiczno-prawnych. Łódź: Interfart.
 11. Kus, B. (2012). Financialisation and income inequality in OECD nations: 1995–2007. The Economic and Social Review 43(4): 477–495.
 12. Lee, Y.W., Stowe, J.D. (1993). Product risk, asymmetric information and trade credit. Journal of Financial and Quantitative Analysis 27(2): 285–300.
 13. Łuczka, T. (1998). Kredyt od dostawcy jako źródło pozabankowego finansowania przedsiębiorstwa. Problemy ogólne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 62(2): 143–157.
 14. Marzec, J., Pawłowska, M. (2011). Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym – badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw. Narodowy Bank Polski. Materiały i Studia 261.
 15. Mian, S.L., Smith, C.W. (1992). Accounts receivable management policy: theory and evidence. The Journal of Finance 47(1): 169–200.
 16. Nowak, E. (red.) (1996). Leksykon rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Schwartz, R.A. (1974). An economic model of trade credit. Journal of Financial and Quantitative Analysis 9(4): 643–657.
 18. Schwartz, R.A., Whitcomb, D. (1978). Implicit transfers in the extension of trade credit, [w:] K.E. Boulding, T.F. Wilson, The Channels of Redistribution through the Financial System. Preager Special Studies. New York: 191–208
 19. Smith, J.K. (1987). Trade credit and information asymmetry. The Journal of Finance 42: 863–872.
 20. Summers, B., Wilson, N. (1999). An empirical investigation of trade credit use. Credit Management Research Centre. Working Paper.
 21. Summers, B., Wilson, N. (2002). An empirical investigation of trade credit demand. International Journal of the Economics of Business 8(2): 257–270.
 22. Summers, B., Wilson, N. (2003). Trade credit and customers relationship. Managerial and Decision Economics 24(6/7): 439–455.
 23. Zawadzka, D. (2009). Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.