Domniemanie niezgodności rabatu lojalnościowego z prawem konkurencji Unii Europejskiej – rozważania na tle wyroku w sprawie Intel
PDF

Słowa kluczowe

prawo konkurencji UE
domniemanie
art. 102 TFUE
sprawa Intel

Jak cytować

Fähnrich, M. (2021). Domniemanie niezgodności rabatu lojalnościowego z prawem konkurencji Unii Europejskiej – rozważania na tle wyroku w sprawie Intel. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 201–214. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.15

Liczba wyświetleń: 322


Liczba pobrań: 306

Abstrakt

Coraz częstsze stosowanie domniemań w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji Unii Europejskiej przyczyniło się w ostatnich latach do przesunięcia w znacznej mierze ciężaru dowodu z organu ochrony konkurencji na przedsiębiorstwo. Stosowanie domniemań w prawie konkurencji jest szczególnie złożone w przypadku spraw dotyczących nadużywania pozycji dominującej zakazanej na podstawie art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Niniejszy artykuł wskazuje problemy związane ze wzruszeniem domniemania naruszenia reguł konkurencji przez dominujące przedsiębiorstwo. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Intel stanowi ciekawe tło dla rozważań w tym kontekście. W artykule zaproponowano także sposoby wzruszenia domniemania naruszenia reguł konkurencji przez dominujące przedsiębiorstwo.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.15
PDF

Bibliografia

Bailey, D. (2010). Presumptions in EU Competition Law. European Competition Law Review 31(9): 21–27.

Bułakowski, K. (2017). Rabaty stosowane przez przedsiębiorstwa dominujące w świetle orzecznictwa TSUE w latach 2011–2015. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 5(6): 28–45.

Castillo de la Torre, F. (2009). Evidence, proof and judicial review in cartel cases. World Competition 32(4): 505–578.

Da Cruz Vilaça, J.L. (2018). The intensity of judicial review in complex economic matters – recent competition law judgments of the Court of Justice of the EU. Journal of Antitrust Enforcement 6(2): 173–188.

Fernández, C. (2019). Presumptions and burden of proof in EU competition law: the Intel judgement. Journal of European Competition Law and Practice 10(7): 448–456.

Geradin, D. (2015). Loyalty rebates after Intel: time for the European Court of Justice to overrule Hoffman-La Roche. Journal of Competition Law and Economics 11(3): 579–615.

Ibáñez Colomo, P. (2014). Intel and article 102 TFEU case law: making sense of a perpetual controversy. LSE Legal Studies Working Paper No. 29: 2–14.

Ibáñez Colomo, P. (2018). The future of article 102 TFEU after Intel. Journal of European Competition Law and Practice 9(5): 293–303.

Kadar, M. (2019). Article 102 and exclusivity rebates in a post-Intel world: lessons from the Qualcomm and Google Android cases. Journal of European Competition Law and Practice 10(7): 439–447.

Kalintiri, A. (2015). The allocation of the legal burden of proof in article 101 TFEU cases: a “clear” rule with not-so-clear Implications. Yearbook of European Law 34: 232–256.

Nihoul, P. (2014). The ruling of the General Court in Intel: towards the end of an effect-based approach in European competition law? Journal of Competition Law and Practice 5(8): 521–530.

Ritter, C. (2018). Presumptions in EU Competition Law. Journal of Antitrust Enforcement 6(2): 189–212.

Wils, W. (2014). The judgment of the EU General Court in Intel and the so-called more economic approach to abuse of dominance. World Competition 37(4): 405–434.