Tom 83 Nr 1 (2021)

ARTYKUŁY

Adam Mariański
7-20
Zwolnienia i ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych a zasada sprawiedliwości podatkowej
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.1
PDF
Kinga Michałowska
21–35
Ochrona zdrowia dziecka i jego rodziny a realizacja obowiązku nauki w sytuacji stanu epidemii
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.2
PDF
Sebastian Czechowicz
37-46
Problem wielości sankcji represyjnych za nieszczepienie dziecka z perspektywy skutecznego wykonania obowiązku szczepień
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.3
PDF
Wojciech Jasiński
47–59
W kwestii zasadności uregulowania katalogu stron postępowania w przedmiocie odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.4
PDF
Agnieszka Kania-Chramęga
61–71
„Małoletniość” a problematyka ustawowych wskazań sądowego wymiaru kary – wybrane zagadnienia
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.5
PDF
Rafał Łukasiewicz
73–84
Implantacja zarodków utworzonych z komórek rozrodczych samotnych kobiet – propozycje przepisów przejściowych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.6
PDF
Yael Ilany, Netta Ilany
85-97
The LGBT community in Israel: access to the surrogacy procedure and legal right for equality, family life and parenthood
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.7
PDF (English)
Filip Geburczyk
99–113
Digitizing the public administration and safeguarding individual rights: automated decision-making at the intersection of the GDPR and Polish administrative procedure
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.8
PDF (English)
Julia Wojnowska-Radzińska
115-127
Legitimizing pre-emptive data surveillance under the EU law: the case of the PNR Directive
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.9
PDF (English)
Lucyna Staniszewska
129-141
Instytucja współdziałania materialnego w wydawaniu aktów administracyjnych na przykładzie wybranych porządków prawnych – Polski i Republiki Federalnej Niemiec
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.10
PDF
Agata Ludera-Ruszel
143-156
‘The right to (decent) work. The right to everyone or “chosen” ones?’ The situation in Poland
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.11
PDF (English)
Adrianna Szczechowicz
157-170
Prawo do emerytury a świadczenie pielęgnacyjne – spory i kontrowersje
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.12
PDF
Barbara Jelonek-Jarco
171–186
Klauzule earnout oraz clawback w umowach sprzedaży nieruchomości
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.13
PDF
Agnieszka Anusz
187-200
Problematyka wyznaczania rynku właściwego w przypadku rynków wielostronnych na przykładzie platform cyfrowych funkcjonujących w ramach rynków dwustronnych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.14
PDF
Marzena Fähnrich
201-214
Domniemanie niezgodności rabatu lojalnościowego z prawem konkurencji Unii Europejskiej – rozważania na tle wyroku w sprawie Intel
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.15
PDF
Grzegorz Klich
215-227
Obowiązek współdziałania stron przy realizacji zamówienia publicznego
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.16
PDF
Dariusz P. Kała
229–242
Ogólne przesłanki nadania stopnia doktora habilitowanego
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.17
PDF