Problem wielości sankcji represyjnych za nieszczepienie dziecka z perspektywy skutecznego wykonania obowiązku szczepień

Main Article Content

Sebastian Czechowicz

Abstrakt

Obowiązkowe szczepienia ochronne dzieci budzą wiele kontrowersji w przestrzeni publicznej. Szczególnie w ostatnich latach widoczna jest wzmożona aktywność ruchów antyszczepionkowych. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki sankcji w odniesieniu do obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci, wokół których narosło wiele kontrowersji natury społecznej i prawnej. Analizie poddane zostały sankcje stosowane w związku z uchylaniem się od obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci w Polsce. Rozważano istotę sankcji administracyjnej w przypadku obowiązku szczepień ochronnych dzieci, a także przeniesienie egzekucji tego obowiązku na sądy karne. Wskazano na konieczność bezwzględnego rozróżnienia zakresu możliwości stosowania sankcji administracyjnych w toku postępowania egzekucyjnego w administracji od sankcji przewidzianych na gruncie prawa wykroczeń. Dokonano analizy aktów normatywnych i literatury przedmiotu oraz orzecznictwa sądowego dotykających prezentowanej problematyki. Przy wykorzystaniu metody dogmatycznoprawnej oraz analizy orzecznictwa sądowego ustalono, że celem stosowania sankcji administracyjnoprawnych może być jedynie przymuszenie do wykonania obowiązku. Natomiast sankcje na gruncie prawa wykroczeń wymierzane będą za uchylanie się od obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci w Polsce.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czechowicz, S. (2021). Problem wielości sankcji represyjnych za nieszczepienie dziecka z perspektywy skutecznego wykonania obowiązku szczepień. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 37-46. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.3
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Błachnio-Parzych, A. (2016). Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej. Warszawa.
 2. Boratyńska, M. (2019). Postępowanie przymusowe, [w:] E. Zielińska (red.), System prawa medycznego. Tom 2. Część 1: Regulacja prawna czynności medycznych. M. Boratyńska, P. Konieczniak (red.), Warszawa.
 3. Danecka, D. (2018). Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim. Warszawa.
 4. Grześkiewicz, W. (2006). Egzekucja administracyjna – teoria i praktyka z orzecznictwem sądowoadministracyjnym. Warszawa.
 5. Karczewska-Kamińska, N. (2018). Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta. Warszawa.
 6. Michalska-Warias, A. (2020). Komentarz do art. 115 Kodeksu wykroczeń, [w:] T. Bojarski (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz. Warszawa: Lex/el.
 7. Przybysz, P.M. (2018). Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz. Warszawa.
 8. Riccardi, W., Boccia, S., Silquini, R. (2018). Moving towards compulsory vaccination: the Italian experience. European Journal of Public Health 128(1): 2–3.
 9. Szumiło-Kulczycka, D. (2004). Prawo administracyjno-karne. Kraków.
 10. Walkinshaw, E. (2011) Mandatory vaccinations: the international landscape. Canadian Medical Association Journal 183(16): 1167–1168.
 11. Weithorn, L.A., Rubinstein Reiss, D. (2018). Legal approaches to promoting parental compliance with childhood immunization recommendations. Human Vaccines & Immunotherapeutics 14: 1610–1617.
 12. Zbrojewska, M. (2013). Komentarz do art. 115 Kodeksu wykroczeń, [w:] T. Grzegorczyk (red.) Kodeks wykroczeń. Komentarz. Warszawa: 536–537.