Ocena wpływu programu „Rodzina 500+” na polską gospodarkę za pomocą modelu CGE
PDF

Słowa kluczowe

Rodzina 500
model CGE
konsumpcja gospodarstw domowych
inwestycje

Jak cytować

Górska, R. (2020). Ocena wpływu programu „Rodzina 500+” na polską gospodarkę za pomocą modelu CGE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 249–266. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.17

Liczba wyświetleń: 912


Liczba pobrań: 833

Abstrakt

Polityka wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi znana pod nazwą „Rodzina 500+” ma wielu zwolenników, jak i przeciwników. Celem artykułu nie jest ocena słuszności tej polityki, a analiza jej skutków dla gospodarki za pomocą obliczeniowego modelu równowagi ogólnej (CGE – ang. Computable General Equilibrium). Na potrzeby tego badania skonstruowano i skalibrowano standardowy model CGE dla jednego kraju przy użyciu oprogramowania GAMS. Na podstawie przeprowadzonej analizy można sformułować następujące wnioski o wpływie wprowadzenia programu „Rodzina 500+” na polską gospodarkę. Transfery socjalne spowodują wzrost konsumpcji, produkcji krajowej i importu. W ramach domknięcia modelu, zakładającego wzrost deficytu budżetowego – skutki te są silniejsze w porównaniu z domknięciem zakładającym wzrost dochodów budżetowych. Wpływ na inwestycje jest negatywny. Jednak wyniki symulacji zależą od zasad domknięcia bloku kapitałowego. Przy domknięciu neoklasycznym zakłada się, że inwestycje dostosowują się do oszczędności, a zatem wzrost konsumpcji wiąże się ze spadkiem oszczędności i stąd ze spadkiem inwestycji. Przy domknięciu keynesowskim inwestycje nie są uzależnione od poziomu oszczędności, więc wzrost wydatków rządowych nie doprowadzi do spadku inwestycji.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.17
PDF

Bibliografia

Brzeziński M., Najsztub, M. (2017). The impact of “Family 500+” Programme on household incomes, poverty and inequality. Polityka Społeczna 44(1): 16–25.

Chrzanowska M., Landmesser, J.M. (2017). Symulacja efektów ex ante programu “Rodzina 500+”, [w:] Taksonomia 28, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania. Prace Naukowe UE we Wrocławiu 468: 38–46.

Dervis K., de Melo, J., Robinson, S. (1982). General Equilibrium Models for Development Policy, New York: Cambridge University Press.

Devarajan, S., Lewis, J.D., Robinson, S. (1994). Getting the Model Right: The General Equilibrium Approach to Adjustment Policy. Mimeo.

Eltalla, H. (2017). The impact of government expenditure on the Palestinian economy: A CGE Analysis. Journal of Economics and Sustainable Development 8: 2222–2855.

Golinowska, S., Sowa-Kofta, A. (2017). Combating poverty through family cash benefits: on the first results of the Programme “Family 500+” in Poland, Polityka Społeczna 44(1): 7–13.

GUS (2016). Rocznik demograficzny. Warszawa.

GUS (2019). Rocznik demograficzny. Warszawa.

Hagemejer, K. (2017). Is the 500+ child benefit programme overgenerous? Polish social protection expenditure on benefits and services for families with children compared with other Member Countries of the EU and OECD. Polityka Społeczna 44(1): 1–7.

Jung, H.S., Thorbecke, E. (2003). The impact of public education expenditure on human capital, growth, and poverty in Tanzania and Zambia: a general equilibrium approach. Journal of Policy Modeling 25(8): 701–725.

Kłopocka, A.M. (2019). The Family 500+ Programme and functioning of Polish households, [w:] red. I. Kowalska, A. Wasilewska (red.), Stan i perspektywy rozwoju sektora finansów publicznych. Warszawa: SGGW: 73–84.

Landmesser, J., Dudek, H., Chrzanowska, M. (2017): The analysis of the Polish “Family 500+” Programme effects using EUROMOD microsimulation model. Double-blind Peer-reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 7(1): 506–512.

Magda I., Brzeziński M., Chłoń-Domińczak A., Kotowska I., Myck M., Najsztub M., Tyrowicz J., „Rodzina 500 plus” – ocena programu i propozycje zmian. <https://for.org.pl/pl/publikacje/raporty-for/raport-rodzina-500-plus-ocena-programu-i-propozycje-zmian>.

Magda, I., Kiełczewska, A., Brandt, N. (2018). The “family 500+” child allowance and female labour supply in Poland. OECD Economics Department Working Papers 1481.

McDonald, S., Thierfelder, K. (2007). A Static Applied General Equilibrium Model: Technical Documentation STAGE Version 1, July 2007.

Myck, M. (2016). Estimating labour supply response to the introduction of the Family 500+ Programme. CenEA Working Paper Series, WP01/16.

Odior, E.S.O. (2011). Government spending on education, economic growth and long waves in a CGE micro-simulation analysis: the case of Nigeria. British Journal of Economics, Finance and Management Sciences 1(2): 74–87.

Pierzchalska M. (2017). The Family 500+ Programme: potential impact on demographic processes, the labour market and the pension system. Polityka Społeczna 44(1): 42–50.

Pyatt, G. (1987). A SAM approach to modelling. Journal of Policy Modeling 10: 327–352.

Pyatt, G. (1991). Fundamentals of social accounting. Economic Systems Research 3: 315–341.

Radzik, P. (2017). The Influence of the Government Family 500+ Programme on the Female Labour Force Participation Rate. VIII International Scientific Conference Analysis of International Relations. Katowice: 57–65.

Robinson S., Kilkenny, M., Hanson K. (1990). USDA/ERS Computable General Equilibrium Model of the United States, Economic Research Services, USDA, Staff Report AGES 9049.

Ruzik-Sierdzińska, A. (2018). Krótkookresowe skutki programu Rodzina 500+. Studia z Polityki Publicznej 17(1): 63–76.

Szukalski, P. (2018). Zachowania prokreacyjne w latach 2016–2017. Kontynuacja trendów czy zmiana? Polityka Społeczna, 45(10): 1–4.

Wiśniewska, A.,Musiał, M., Świecka, B. (2017). The Program “Family 500 Plus” – Implications for Household Finance in Poland. CBU International Conference Proceedings: 490–494.