Jeszcze raz w sprawie metropolii

Main Article Content

Bogdan Dolnicki

Abstrakt

O metropoliach pisano już wiele. Niestety do dziś nierozwiązany pozostał problem ustroju obszarów metropolitalnych. Pojawiają się zatem kolejne projekty zawierające propozycje rozwiązania tego problemu. Stale rosnące potrzeby mieszkańców oraz dążenie do podnoszenia jakości życia wywierają znaczący wpływ na sposoby zarządzania przestrzenią miejską. W polityce spójności na plan pierwszy wysuwa się spójność terytorialna, rozumiana jako możliwość współdziałania regionów i układów lokalnych. Przedmiotem oddziaływania staje się w takim ujęciu terytorium. Terytorium rozumiane jako dynamiczny, zmieniający się w czasie i przestrzeni układ różnorodnych powiązań, wykraczający poza istniejące podziały administracyjne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
30 lat samorządu terytorialnego w Polsce

Bibliografia

 1. Bąkowski, T. (2016). Przepisy ogólne, [w:] T. Bąkowski (red.), Ustawa o związku metropolitalnym. Komentarz. Warszawa: 17–18.
 2. Dolnicki, B. (2001). Ustrój samorządu terytorialnego w Niemczech – po reformie. Samorząd Terytorialny 11(3): 63–79.
 3. Dolnicki, B. (2003). Samorząd terytorialny. Kraków.
 4. Dolnicki, B. (2010). Ustrój metropolii – współczesne koncepcje. Administracja Publiczna 16(2): 187–206.
 5. Dolnicki, B. (2014). Koncepcja powiatu metropolitalnego. Samorząd Terytorialny 24(7/8): 5–17.
 6. Dolnicki, B. (2016). Samorząd terytorialny. Warszawa.
 7. Dolnicki, B. (2019). Samorząd terytorialny. Warszawa.
 8. Dolnicki, B., Marchaj, R. (2017a). Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 79(3): 73–89.
 9. Dolnicki, B., Marchaj, R. (2017b). Związek metropolitalny w województwie śląskim. Samorząd Terytorialny 27(7/8): 5–18.
 10. Dolnicki, B. (red.). (2018). Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich. Warszawa.
 11. Gajewski, R. (2016). Tworzenie związków metropolitalnych, [w:] T. Bąkowski (red.), Ustawa o związku metropolitalnym. Komentarz. Warszawa: 36–42.
 12. Gorzelak, G. (2007). Rozwój polskich regionów a polityka spójności Unii Europejskiej, [w:] G. Gorzelak (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u. Warszawa:
 13. Grochowski, M. (2010). Samorząd na obszarach metropolitalnych. Raport z badań. Samorząd Terytorialny 20(6): 23–36.
 14. Jakimowicz, W., Krawczyk, M., Niżnik-Dobosz, I. (red.). (2019). Fenomen prawa administracyjnego: księga jubileuszowa profesora Jana Zimmermanna. Warszawa: 206–216.
 15. Knosala, E., Gołuch, A., Stasikowski, R. (2007). Uwagi w sprawie koncepcji ustrojowej aglomeracji śląskiej wraz z projektem ustawy o Regionalnym Związku Komunalnym „Silesia”. Samorząd Terytorialny 17(12): 41–54.
 16. Maciejewska, B., Kozek, B. (2011). Czy metropolia Silesia może się rozwijać w sposób zrównoważony, [w:] D. Szwed, B. Maciejewska, Zrównoważony rozwój metropolii Silesia. Gdańsk: Mantey, D. (2013). Potrzeba zintegrowanego zarządzania miastami i obszarami metropolitalnymi. Samorząd Terytorialny 23(6): 5–14.
 17. Marchaj, R. (2019). Zadania związku metropolitalnego w województwie śląskim – zagadnienia podstawowe. Przegląd Prawa Publicznego 3(11): 100–116.
 18. Markowski, T. (2011). Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej – założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem, [w:] T. Markowski, P. Żuber, System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju. Warszawa: 25–44.
 19. Niziołek, M. (2008). Problemy ustroju aglomeracji miejskich. Warszawa: 21–29.
 20. Purchla, J., Sepioł, J. (1998). Metropolie a rozwój regionalny Polski, [w:] J. Purchla (red.). Metropolitalne funkcje Krakowa. Kraków: strony od do całego artykułu.
 21. Tetra, M. (2001). Tytuł ???? [w:] Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Z. Niewiadomski (red.) Bydgoszcz–Warszawa: strony od do całego artykułu..
 22. Wysocka, E. (1994). Planowanie strategiczne wielkich miast. Samorząd Terytorialny 4(5): strony od do całego artykułu.3 n.
 23. Żuber, P. (2011). Terytorialny wymiar w polityce rozwoju – potrzeba zmian systemowych w świetle nowej generacji dokumentów planistycznych, [w:] T. Markowski, P. Żuber, System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju. Warszawa: 7–24.