Prawo i literatura. Parerga, red. Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler
PDF

Słowa kluczowe

prawo
literatura
filozofia prawa

Jak cytować

Boike, P. (2020). Prawo i literatura. Parerga, red. Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 311–312. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.21

Liczba wyświetleń: 480


Liczba pobrań: 261

https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.21
PDF

Bibliografia

Szyszkowska, M. (2013): Literatura piękna jako źródło refleksji filozoficznej oraz wiedzy filozoficznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie 65.

Wąsowicz, M., Kuisz, J. (red.) (2015). Prawo i literatura. Szkice. Warszawa.

Wąsowicz, M., Kuisz, J. (red.) (2017). Prawo i literatura. Szkice drugie. Warszawa.

Wąsowicz, M., Kuisz, J. (red.). (2019). Prawo i literatura. Antologia. Warszawa.