Prawo i literatura. Parerga, red. Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler

Main Article Content

Paweł Boike

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Boike, P. (2020). Prawo i literatura. Parerga, red. Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 311-312. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.21
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Bibliografia

  1. Szyszkowska, M. (2013): Literatura piękna jako źródło refleksji filozoficznej oraz wiedzy filozoficznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie 65.
  2. Wąsowicz, M., Kuisz, J. (red.) (2015). Prawo i literatura. Szkice. Warszawa.
  3. Wąsowicz, M., Kuisz, J. (red.) (2017). Prawo i literatura. Szkice drugie. Warszawa.
  4. Wąsowicz, M., Kuisz, J. (red.). (2019). Prawo i literatura. Antologia. Warszawa.