Charakter prawny opłaty dodatkowej za brak odpowiedniego dokumentu przewozu
PDF

Słowa kluczowe

opłata dodatkowa
umowa przewozu
oświadczenie woli
stosunek cywilnoprawny

Jak cytować

Moska, M., & Przybył, M. (2021). Charakter prawny opłaty dodatkowej za brak odpowiedniego dokumentu przewozu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 123–137. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.9

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę wyjaśnienia charakteru prawnego opłaty dodatkowej za brak odpowiedniego dokumentu przewozu. W pierwszej części artykułu autorzy zastanawiają się nad tym, jaki ewentualnie stosunek prawny łączy przewoźnika z osobą, która wprawdzie zajęła miejsce w środku transportowym, lecz nie miała zamiaru uiszczenia należności przewozowych. Stanowi to punkt wyjścia rozważań nad bardziej ogólnymi kwestiami, takimi jak definicja oświadczenia woli. W tym kontekście autorzy krytycznie odnoszą się do najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego sytuacji prawnej osoby podróżującej „na gapę”. Następnie autorzy przechodzą do tytułowej kwestii, czyli próby odpowiedzi na pytanie o charakter prawny opłaty dodatkowej. W tym celu najpierw dokonują przeglądu stanowisk prezentowanych w doktrynie, by w dalszej kolejności sformułować własne wnioski. Wskazane zagadnienie wymaga przede wszystkim doprecyzowania granic między prawem cywilnym a administracyjnym oraz zastanowienia się nad funkcją tytułowej opłaty.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.9
PDF

Bibliografia

Adrych-Brzezińska, I. (2018). Odszkodowanie karne – sposób na efektywniejsze prawo czy efektowny amerykański partykularyzm prawny? Gdańskie Studia Prawnicze 39: 371–385.

Ambrożuk, D. (2014). Przewóz osób i przesyłek bagażowych, [w:] D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski (red.), Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: 73–152.

Bojarski, T. (2019). Kodeks wykroczeń. Komentarz. Warszawa.

Górski, W., Wesołowski, K. (2009). Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji Kodeks cywilny – Prawo przewozowe – CMR. Gdańsk.

Hauser, R. (2015). Stosunek administracyjnoprawny, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 1: Instytucje prawa administracyjnego. Warszawa: 199–218.

Jaworski, A. (2012). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa.

Kochanowski, M. (2018). Rozważania na temat represyjnych i prewencyjnych elementów odpowiedzialności odszkodowawczej na przykładzie instytucji odszkodowania karnego (punitive damages) w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego. Studia Prawa Publicznego 06/13: 83–100.

Księżak, P. (2017). Bezpodstawne wzbogacenie, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: 347–514.

Lemkowski, M. (2019). Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom 2: Komentarz. Art. 353–626. Warszawa: 988–1203.

Longchamps, F. (1964). O pojęciu stosunku prawnego w prawie administracyjnym. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo 12: 41–49.

Łętowska, E. (2000). Bezpodstawne wzbogacenie. Warszawa.

Mostowik, P. (2014). Bezpodstawne wzbogacenie, [w:] A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego. Tom 6: Prawo zobowiązań – część ogólna. Warszawa: 215–340.

Mularski, K. (2019). Bezpodstawne wzbogacenie, [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom 2: Komentarz. Art. 353–626. Warszawa: 407–500.

Ohanowicz, A. (1956). Niesłuszne wzbogacenie. Warszawa.

Ostrowska, M. (1998). Opłata dodatkowa to kara umowna. Rzeczpospolita 4: 16.

Patryas, W. (2003). Elementy logiki dla prawników. Poznań.

Popiołek, W. (2018). Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom 2: Komentarz. Art. 450–1088. Przepisy wprowadzające. Warszawa: 3–137.

Radwański, M. (1998). Kontrowersje wokół opłaty dodatkowej. Rzeczpospolita 6: 19.

Radwański, Z., Mularski, K. (2019). Zagadnienia ogólne czynności prawnych, [w:] Z. Radwański, A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego. Tom 2: Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: 1–60.

Radwański, Z., Olejniczak, A. (2013). Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa.

Radwański, Z., Panowicz-Lipska, J. (2013). Zobowiązania – część szczegółowa. Warszawa.

Safjan, M. (2012). Źródła prawa prywatnego, [w:] M. Safjan (red.), System prawa prywatnego. Tom 1: Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: 157–254.

Smyczyński, T. (2011). Obowiązek alimentacyjny, [w:] T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Tom 12: Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: 751–830.

Sokołowski, T. (2014). Bezpodstawne wzbogacenie, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Tom 3: Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: 344–414.

Stahl, M. (2011). Inne podmioty administrujące, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 6: Podmioty administrujące. Warszawa: 501–536.

Starościak, J. (1977). Prawo administracyjne. Warszawa.

Starościak, J. (1978), [w:] T. Rabska, J. Łętowski (red.), Stosunek administracyjnoprawny, [w:] System prawa administracyjnego. Tom 3. Wrocław: 16.

Szanciło, T. (2008). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa.

Więckowski, R. (1990). Sądowe dochodzenie roszczeń a postępowania przedsądowe. Państwo i Prawo 45(2): 52–61.

Wronkowska, S. (2005). Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Poznań.

Zbrojewska, M. (2013). Komentarz do art. 121 § 1, [w:] T. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz. Warszawa: 569.

Zieliński, M. (2017). Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki. Warszawa.

Ziembiński, Z. (2012). Logika praktyczna. Warszawa.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.