Interests protected under the Polish law on combating of unfair competition
PDF (English)

Słowa kluczowe

unfair competition
unfair commercial practices
combating of unfair competition
consumer
client entrepreneur
public interest

Jak cytować

Kępiński, J. (2020). Interests protected under the Polish law on combating of unfair competition. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(2), 51–62. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.4

Abstrakt

The article concerns the problem of determining the relationship between the Polish Act on Combating Unfair Competition of 1993 and the Polish Act on Combating Unfair Market Practices of 2007. The problem arose when the Unfair Commercial Practices Directive was implemented in
the Polish system in 2007. The Directive is based on the division, which was not known in the Polish Act on Combating Unfair Competition, relating to business-to-business (B2B) and businessto-consumer (B2C) relationships. The adoption of such an artificial division has raised numerous
problems of interpretation. A better solution would be to adopt in subsequent legislative works the criterion of protected interests, which are the basis of each of the analysed legal acts. Consequently, it will be necessary to introduce legislative changes to the Polish Law on Combating Unfair Competition.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.4
PDF (English)

Bibliografia

Dauman, J. (1937). O „nieuczciwej konkurencji” de lege ferenda. Miesięcznik Prawa Handlowego i Wekslowego 5/8: 152–155.
Giesen, B. (2014). Przedmiot ochrony przewidzianej ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Monitor Prawniczy 6: 34–38.
Kępiński, M. (2011). Civil Law. General Part, [in:] W. Dajczak, A.J. Szwarc, P. Wiliński (eds.), Handbook of Polish Law. Warsaw: 403–420.
Kraus, A., Zoll, F. (1929). Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z objaśnieniami dra Alfreda Krausa i dra Fryderyka Zolla. Poznań.
Kukiel-Kryńska, A. (2007). Implementacja dyrektyw opartych na zasadzie harmonizacji pełnej na przykładzie dyrektywy o nieuczciwych praktykach rynkowych. Monitor Prawniczy 18: 989–994.
Mayzel, M. (1926a). O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przegląd Prawa Handlowego 5: 193–201.
Mayzel, M. (1926b). O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dokończenie). Przegląd Prawa Handlowego 8: 339–345.
Miąsik, D. (2014). Objaśnienie do art. 24, [in:] T. Skoczny (ed.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz [Online]. Legalis. Warsaw.
Michalak, A. (2008). Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz. Warsaw.
Namysłowska, M. (2007). Nowa ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Monitor Prawniczy 23: 1287–1292.
Namysłowska, M. (2014). Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej. Analiza prawnoporównawcza. Warsaw.
Sieradzka, M. (2008). Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz. Warsaw.
Sieradzka, M. (2016). Objaśnienie do art. 1, [in:] M. Zdyb, M. Sieradzka (eds.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warsaw: 35–63.
Stefanicki, R. (2009). Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz. Warsaw.
Szwaja, J., Tischner, A. (2007). Implementacja dyrektywy 2005/29/WE o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych do prawa polskiego. Monitor Prawniczy 20: 1117–1122.
Szwaja, J., Tischner, A. (2014). Odpowiedzialność cywilnoprawna za czyny nieuczciwej konkurencji, [in:] M. Kępiński (ed.), System prawa prywatnego. Volume 15: Prawo konkurencji. Warsaw: 581–638.
Szwaja, J., Kubiak-Cyrul, A. (2019). Objaśnienie do art. 1, [in:] J. Szwaja (ed.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warsaw: 78–100.
Szydło, M. (2016), Wprowadzenie, [in:] M. Zdyb, M. Sieradzka (eds.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warsaw: 27–34.
Targosz, T. (2012). Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – model ochrony, zasady, zakres ochrony, implikacje dla systemu prawa konkurencji i konsumentów, [in:] E. Nowińska, D. Kasprzycki (eds.), Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji. Cracow:
29–52.
Tischner, A. (2012). Pojęcie „przeciętny konsument” w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym na tle prawa i orzecznictwa Unii Europejskiej, [in:] E. Nowińska, D. Kasprzycki (eds.), Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji). Cracow: 89–126.
Tischner, A. (2014). Cele i zakres zastosowanie ZNKU, [in:] M. Kępiński (ed.), System prawa prywatnego. Volume 15: Prawo konkurencji. Warszawa: 89–105.