Tom 82 Nr 2 (2020)

ARTYKUŁY

Steven Wilf
5-18
From public domain to public interest
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.1
PDF (English)
Rafał Sikorski
19-33
Access to standard essential patents and antitrust enforcement: the case for licensing component manufacturers
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.2
PDF (English)
Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
35-49
History will teach us nothing? Evolution of the copyright framework for educational uses
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.3
PDF (English)
Jakub Kępiński
51-62
Interests protected under the Polish law on combating of unfair competition
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.4
PDF (English)
Wojciech Piątek
63-76
O różnych sposobach dążenia do specjalizacji sędziów orzekających w sprawach administracyjnych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.5
PDF
Ziemowit Cieślik
77-90
Wybrane zagadnienia prawne dotyczące udziału Sejmu w stanowieniu prawa Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.6
PDF
Weronika Dzięgielewska
91-107
Normatywność obowiązywania norm prawnych w koncepcji poznańsko-szczecińskiej szkoły teorii prawa. Perspektywa pragmatyzmu analitycznego
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.7
PDF
Janusz Roszkiewicz
109-122
Prawo do poszanowania uczuć religijnych w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.8
PDF
Marcin Szwed
123-136
Nadmierny formalizm procesowy jako naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.9
PDF
Marzena Szuba
137-150
Wniosek o zezwolenie na zatrudnienie dziecka – zagadnienia teoretyczne i empiryczne
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.10
PDF