Alokacja i redystrybucja zasobów mieszkaniowych w Polsce w kontekście koncepcji sprawiedliwości społecznej (Rowlsa i Dworkina)

Main Article Content

Karolina Nowak
Zuzanna Rataj

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na sprawiedliwości społecznej w kontekście lokacji i redystrybucji zasobów mieszkaniowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów społecznych. Uwzględniono zachodzące zmiany, wpływające na zwiększenie sprawiedliwości społecznej, rozumianej zgodnie z koncepcją sprawiedliwości dystrybutywnej J. Rawlsa (1971). Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy koncepcja sprawiedliwości społecznej (mającej umocowanie w Konstytucji RP) ma wpływ na realizowaną politykę mieszkaniową? Jeśli tak, to w jaki sposób realizowana jest sprawiedliwość pozioma i pionowa w obliczu zmian i reform programów mieszkaniowych? Analiza koncepcji sprawiedliwości społecznej w polityce mieszkaniowej obejmuje okres od roku 2006, kiedy to powołano program wspierający zakup pierwszego mieszkania „Rodzina na swoim”, do roku 2019 i programu Mieszkanie Plus.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ARTYKUŁY - Socjologia

Bibliografia

  Arystoteles (1996). Etyka nikomachejska. Tłum. D. Gromska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Bourke, V.J. (1970). Historia etyki. Tłum. A. Białek. Toruń: Wydawnictwo Krupski i S-ka.
  Dworkin, R. (2000). Sovereign virtue. The Theory and Practice of Equality. Cambridge, MA: Harvard University Press.
  Lis, P. (2012). Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  Hume, D. (2005). Badania dotyczące zasad moralności. Tłum. M. Filipczuk, T. Tesznar. Kraków: Zielona Sowa.
  Karalus, A. (2015). Kontrowersje wokół zagadnienia sprawiedliwości dystrybutywnej, Filo-Sofija, Z problemów współczesnej filozofii II, nr 29 (2015/2/II): 219–238.
  Kopaliński, W. (2003). Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
  Marks, K. (1956). Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Tłum. H. Lauer. Warszawa: Książka i Wiedza.
  Rataj, Z. (2018). Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
  Rawls, J. (1994). Teoria sprawiedliwości. Tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Reale, G. (1997). Historia filozofii antycznej. Tom 2. Tłum. E.I. Zieliński. Lublin: Wydawnictwo KUL.
  Rousseau, J.J. (1956). Trzy rozprawy z filozofii społecznej. Tłum. H. Elzenberg. Warszawa: PWN.