Choroba jako zjawisko społeczne. Analiza walki z afrykańskim pomorem świń

Main Article Content

Hanna Mamzer

Abstrakt

Afrykański pomór świń jest bezsprzecznie niebezpieczną chorobą dla świń, dzików i świniodzików. Przynosi znaczące straty gospodarcze. Wydaje się jednak, że walka z chorobą jest wykorzystywana w Polsce do celów, które można określić jako rodzaj reżyserii społecznej. Wdrażane w Polsce rozwiązania eksterminacji dzików nie stanowią skutecznej metody walki z chorobą. Z kolei bioasekuracja, wskazywana jako najskuteczniejsza metoda zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa, nie jest promowana. Szersza, socjokulturowa analiza wykorzystania dyskursu o ASF w generowaniu społecznych napięć wskazuje, że zjawisko jest wieloaspektowe i nie tak proste, jak mogłoby się wydawać.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mamzer, H. (2020). Choroba jako zjawisko społeczne. Analiza walki z afrykańskim pomorem świń. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(2), 281-297. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.19
Dział
* * *

Bibliografia

  Brown, V.R., Bevins, S.N. (2018). A Review of African Swine Fever and the Potential for Introduction into the United States and the Possibility of Subsequent Establishment in Feral Swine and Native Ticks. Frontiers in Veterinary Science 5. doi:10.3389/fvets.2018.00011
  De Mello, M. (2012). Animals and Society: An Introduction to Human-Animal Studies. New York: Columbia University Press.
  Destoumieux-Garzón, D., Mavingui, P., Boetsch, G., Boissier, J., Darriet, F., Duboz, P., Fritsch, C., Giraudoux, P., Le Roux, F., Morand, S., Paillard, Ch., Pontier, D., Sueur, C., Voituron, Y. (2018). The One Health Concept: 10 Years Old and a Long Road Ahead. Frontiers in Veterinary Science 5. .
  Frant, M., Woźniakowski, G., Pejsak, Z. (2017). African swine fever (ASF) and ticks: no risk of tick-mediated ASF spread in Poland and Baltic states. Journal of Veterinary Research 61(4): 375–380.
  Goffman, E. (2005). Piętno. Tłum. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  Hager, D., Rekiel, A. (2015). Świnie miniaturowe – zwierzęta towarzyszące. Wiadomości Zootechniczne 53(3): 180–191.
  Harrison, R. (2013). Animal Machines: The New Factory Farming Industry. Publisher: CABI.
  Holst, A. (2016). Chinese Propaganda Posters in Mao’s Patriotic Health Movements: From Four Pests to SARS. .
  Jarynowski, A., Płatek, D., Krzowski, Ł., Gerylovich, A., Belik, V. (2019). African Swine Fever-potential biological warfare threat. doi: 10.13140/RG.2.2.32360.62725
  Kruczyński, Z. (2008). Farba znaczy krew. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria. Mamzer, H. (2018). Przyroda groźna? Biofobia jako usprawiedliwienie konieczności polowań. „Zoophilologica.Polish Journal of Animal Studies 4: 149–162.
  Manzoor Butt, K., Sajid, S. (2018). Chinese Economy under Mao Zedong and Deng Xiaoping.
  Journal of Political Studies 25(1): 169:178.
  Markowska-Daniel, I., Pejsak, Z. (2014). Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii. .
  Mirbeau, O. (2003). Dingo. Editions du Boucher. Societe Octave Mirbeau. Pacioni, C., Kennedy, M.S., Berry, O., Stephens, D., Schumaker, N.H. (2018). Spatially-explicit model for assessing wild dog control strategies in Western Australia. Ecological Modelling
  368, 246–256. doi:10.1016/j.ecolmodel.2017.12.001
  Peng, X. (1987). Demographic consequences of the great leap forward in China’s provinces. Population and Development Review 13(4): 639–670.
  Rancew-Sikora, D. (2009). Sens polowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  Roncaglia, A. (2006). The Wealth of Ideas: A History of Economic Thought. Cambridge University Press.
  Sontag, S. (1979). Illness as Metaphor. First Vintage Books Edition.
  Sontag, S. (1989). AIDS and its Metaphors. Published by Allen Lane.
  Sontag, S. (2016). Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory. Kraków: Wydawnictwo Karakter.
  Woźniakowski, G., Frączyk, M., Niemczuk, K., Pejsak, Z. (2016). Selected aspects related to epidemiology, pathogenesis, immunity, and control of African swine fever. Journal of Veterinary Research 60(2): 119–125. doi:10.1515/jvetres-2016-0017
  Zacher, L. (2009). Biowładza i biopolityka (refleksje, przykłady, predykcje), [w:] J. Szymczyk, M. Zemło, A. Jabłoński (red.), Wiedza – władza. Lublin: 101–112.