Politically correct hate speech
PDF (English)

Słowa kluczowe

hate speech
political correctness
criminal law
freedom of speech
rules of precaution

Jak cytować

Demenko, A., & Urbańczyk, M. (2020). Politically correct hate speech. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 169–177. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.12

Liczba wyświetleń: 433


Liczba pobrań: 428

Abstrakt

In the paper we discuss the reasons behind a specific permissiveness of the Polish judicial authorities with regard to hate speech. Hate speech is criminalized by various provisions of the Polish Criminal Code. But as conducted surveys and statistics show, these regulations do not seem to be used adequately. The acceptance of hate speech does not necessarily result from the fact that we are a less tolerant society, but also to a large extent, from the fact that the scope of what is allowed to be said, especially publicly, is in Poland very broad. Paradoxically, it seems that in this ‘new democracy’ there is more freedom of speech than in Western countries, where political correctness plays a very important role in public and social life. The lack of responsibility that goes with freedom of speech and of boundaries on what might be expressed in public, the scurrilous language used also by high-ranking officials, influence the rules of socially acceptable behaviour. These rules also influence the scope of what is considered criminal behaviour. When tackling the problem of the acceptance of hate speech, it is also very important to remember that legal acts, especially criminal law, might not necessarily be the best way to change the attitudes in a society. Restrictions on freedom of speech might not only have a freezing effect but also be counterproductive – that which it is prohibited to say tends to be said more. The problem is to strike the right balance between those two possible outcomes.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.12
PDF (English)

Bibliografia

Bilewicz, M., Marta Marchlewska, M., Soral, W., Winiewski M. (2014). Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych (Fundacja im. Stefana Batorego). Warsaw.

Byczyk, M. (2016). Normy ostrożności w prawie karnym. Poznań.

Cegła, A. (2013). Słowa niebezpieczne i niepożądane w przestrzeni społecznej. Etyka słowa a poprawność polityczna. Poradnik Językowy 10: 57–70.

Czykwin, E. (2007). Stygmat społeczny. Warsaw.

Demenko, A. (2017). Jak rozpoznać wypowiedź, gdy się ją widzi? Studia Prawnicze i Administracyjne 4: 21–27.

Demenko, A. (2019). Kontraproduktywność zakazu karnego, [in:] J. Piskorski (ed.), Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego. Warsaw.

Fish, S. (1998). Change, [in:] S. Fish, Doing What Comes Naturally: Change Rhetoric, and the Practice of Theory in Literary and Legal Studies. Durham–London: 141–162.

Floyd R. (2018). Parallels with the hate speech debate: the pros and cons of criminalising harmful securitising requests. Review of International Studies 44: 43–63.

Gliszczyńska A., Sękowska-Kozłowska, K., Wieruszewski, R. (2007). Monitorowanie treści rasistowskich i ksenofobicznych w polskiej prasie. Raport przygotowany na zlecenie MSWiA. Poznań. <http://otwarta.org/wp-content/uploads/2012/03/Polska-prasa-2007.pdf>.

Huges, G. (2013). Political Correctness: A History of Semantics and Culture. Wiley-Blackwell: 3–60.

Kahan, D.M., Hoffman, D.A., Braman, D., Evans, D., Rachlinski, J.J. (2012). ‘They Saw a Protest’ cognitive illiberalism and the speech-conduct distinction. Stanford Law Review 64: 851–902.

Kowalski, S., Tulli, M. (2001). Mowa nienawiści. Raport. <http://or.icm.edu.pl/monitoring3.htm>.

Królikowski, M. (2010). Article1, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (eds.), Kodeks karny. Część ogólna. Volume 1. Warsaw: 148–150.

Lewandowska-Malec, I. (2013). Prawne i polityczne uwarunkowania wolności słowa w Rzeczypospolitej. Studia z Dziejów Państwa i Prawa 16: 9–39.

Łodziński, S. (2003). Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (polityka państwa, regulacje prawne i nastawienie społeczne. Warsaw.

Maszkowski, R. (2010), „Mowa nienawiści w Radiu Maryja (głos w dyskusji) [w:] A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias, R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski (eds.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne. Warsaw: 263– 280.

Molnar P. (2012). Responding to “hate speech” with art, education, and the imminent danger test, [w:] M. Herz, P. Molnar (eds.) The Content and Context of Hate Speech Rethinking Regulation and Responses. Cambridge–New York: 183–197.

Mrozek, J. (2013). Prawne źródła wolności słowa w Polsce. Studia Prawnoustrojowe 22: 281–287.

Petrażycki, L. (1968). Wstęp do nauki polityki prawa. Warsaw.

Rogalska, E., Urbańczyk, M. (2017). Złożoność zjawiska mowy nienawiści w pozaprawnym aspekcie definicyjnym. Acta Universitatits Wratislaviensis 2: 117–135.

Schauer, F. (2015). On the distinction between speech and action. Emory Law Journal 65: 427–454.

Sobczak, J. (2009). Dzieje prawa prasowego na ziemiach polskich. Poznań.

Wiśniewska, P. (2010). Język nienawiści w ustach polityków polskich. Analiza zagadnienia na bazie internetowych wydań środków komunikacji społecznej – pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, [in:] A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias, R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski (eds.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne. Warsaw: 249–262.

Wróbel, W., Zoll, A. (2013). Polskie prawo karne. Część ogólna. Cracow.

Zawłocki, R. (2013). Przestępstwo i jego struktura. Pojęcie przestępstwa, [w:] R. Dębski (ed.), System prawa karnego. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności. Warsaw: 36–133.