Innowacje w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

innowacje
ubezpieczenia komunikacyjne

Jak cytować

Manikowski, P., & Owsiński, K. (2020). Innowacje w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 231–248. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.16

Liczba wyświetleń: 1056


Liczba pobrań: 817

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przegląd i ocena obserwowanych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat innowacji w obszarze krajowego sektora ubezpieczeń komunikacyjnych zarówno kierowanych do klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych posiadających floty samochodowe, oraz określenie, w jaki sposób zmieniają one charakter funkcjonowania rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym trendów związanych z rozwojem tego produktu w Polsce. W opracowaniu w pierwszej kolejności podkreślono wagę przejścia od koncepcji produktocentryczności do klientocentryczności, a następnie omówiono różnego typu innowacje związane z funkcjonowaniem ubezpieczeń komunikacyjnych, zarówno od strony podażowej, jak i popytowej, oraz wskazano ich znaczenie. Podsumowanie rozważań stanowi próba pokazania możliwych kierunków rozwoju tego sektora w kontekście rozwiązań innowacyjnych.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.16
PDF

Bibliografia

Accenture (2018). Machine Learning in Insurance. <https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-84/accenture-machine-leaning-insurance.pdf>.

Accenture, PIU (2018). Cyfryzacja Sektora Ubezpieczeń w Polsce, Raport 2018, <https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2018/11/ACC_PIU_Raport-Cyfryzacja-Ubezpieczen-w-Polsce.pdf>.

Aviva (2019). Autocasco na godziny pod marką Teraz – oferta dla ponad 70% kierowców, <https://media.aviva.pl/61865-autocasco-na-godziny-pod-marka-teraz-nbspoferta-dla-ponad-70-kierowcow>.

Bacior, M. (2016). Projekty innowacyjne w przedsiębiorstwach jako potencjalne źródło ryzyka finansowego, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace 2: 49–64.

Bagińska, E. (2015). Polski system bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych w świetle prawa ochrony konkurencji, Wiadomości Ubezpieczeniowe 3: 53–70.

Ccnews (2020). CUK Ubezpieczenia z pomocą Asystenta Google ułatwi znalezienie najtańszego OC. <https://ccnews.pl/2020/01/09/cuk-ubezpieczenia-z-pomoca-asystenta-google-ulatwi-znalezienie-najtanszego-oc/>.

Cieślik, B. (2017). Zastosowania telematyki w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 45: 79–91

Ergo Hestia (2019). YU! Yanosik Ubezpieczenia. <https://www.ergohestia.pl/yu_20191216>.

Fleet Management Forum (2019). Zarządzanie ryzykiem flotowym. XII edycja konferencji. 14 listopad, materiały konferencyjne.

Hodgkiss, R., Owsiński, K. (2018). Telematyczne korpo racje w PZU. Dziennik Ubezpieczeniowy (4610). <https://dziennikubezpieczeniowy.pl/2018/11/05>.

Insurance Europe (2019). Insurance fraud – not a victimless crime, <https://www.insuranceeurope. eu/insurance-fraud-not-victimless-crime>.

Kazimierski, M. (2019). TERAZ by Aviva, czyli Auto Casco na godziny. <https://direct.money.pl/artykuly/porady/teraz-by-aviva-czyli-auto-casco-na-godziny,5,0,2433541.html>.

KNF (2019). Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2018 roku. <https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_sektor_ubezpieczen_IV_kw_2018_65498.pdf>.

KNF (2020). Insurtech. <https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/fin_tech/insurtech>.

Kurek, R. (2018). InsurTechowe trendy na rynku ubezpieczeniowym. Prace Naukowe UE we Wrocławiu 541: 138–146.

Link4 (2019). Zasady promocji Link4 Kasa wraca, <https://www.link4.pl/naviexpert/zasady-promocji>.

Łańcucki, J. (2018). Klient na cyfrowym rynku ubezpieczeniowym. Prawo Asekuracyjne 95(2): 3–14.

Łańcucki, J. (2019), Wpływ innowacyjnych technologii na funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego. Prawo Asekuracyjne 99(2): 6–22.

Manikowski, P., Broniowska, A. (2019). Kalkulacja składek w Usage Based Insurance a złote reguły ubezpieczeniowe, [w:] I. Kwiecień, P. Kowalczyk-Rólczyńska (red.), Ubezpieczenia. Wyzwania rynku. Warszawa: 127-139.

Owsiński, K. (2018a). Perspektywy rozwoju oceny ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych flot pojazdów. Prace Naukowe UE we Wrocławiu 541: 186–197.

Owsiński, K. (2018b). Możliwość wykorzystania telematyki w ubezpieczeniach komunikacyjnych floty pojazdów Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych 4(30): 22–36.

Owsiński, K. (2018c). Management of motor fleet safety – results of research, [w:] K. Pujer (red), Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 7. Wrocław: Exante: 81–93.

PIU (2014). Rynek direct w 2014. <https://piu.org.pl/rynek-direct-w-2014-r/>.

PZU SA (2019). PZU GO. <https://www.pzu.pl/pzugo>.

Rzecznik Finansowy (2019). Asystent z UFG pomorze po wypadku. <https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Asystent_z_UFG_pomoze_po_wypadku__21936>.

Szymański, T. (2019). Kalkulatory OC z kodem Aztec – Sprawdzamy 3 rozwiązania. <https://porownywarka-oc-ac.pl/analizy-ubezpieczeniowe/kalkulator-oc-z-kodem-aztec/>.

Śliwiński, A. (2019). Ryzyko ubezpieczeniowe – perspektywy rozwoju, [w:] A. Śliwiński (red.), Zarządzanie w warunkach ryzyka. Warszawa: 147–238.

Teraz by Aviva (2019), Ubezpieczenia jeszcze nigdy nie były tak proste jak TERAZ. <https://www.teraz.pl>.

Wysota, K. (2018). Ubezpieczyciel rozdaje rowery, Puls Biznesu. <https://www.pb.pl/ubezpieczyciel-rozdaje-rowery-934657>.