Od mas rewolucyjnych do mas pracujących. O masie w sieci
PDF

Słowa kluczowe

masa
społeczeństwo masowe
digitalizacja
usieciowienie
Internet

Jak cytować

Krajewski, M. (2020). Od mas rewolucyjnych do mas pracujących. O masie w sieci. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 283–297. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.19

Liczba wyświetleń: 377


Liczba pobrań: 248

Abstrakt

W swoim artykule staram się pokazać, jak dwa kluczowe dla współczesności procesy, a więc digitalizacja oraz usieciowienie rzeczywistości, przeobrażają kategorię masy i umasowienia. Te ostatnie zjawiska, traktowane przez nauki społeczne jako symptomy niepokojących zmian społecznych, fenomeny przejściowe o krótkotrwałym charakterze, dziś znacząco zmieniają swoją naturą. Jej identyfikacja zostało w tekście oparta na prezentacji tego, jak masa ewoluuje od początków Internetu do dzisiaj, przechodząc przez trzy stadia, określone mianem masy 1.0, 2.0 i 3.0. W tym ostatnim, najbardziej współczesnym stadium pojawia się to, co określam mianem sieciowych mas pracujących. Ich charakterystyka oraz refleksja nad tym, czym różnią się one od klasycznych mas, stanowi ważną część artykułu.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.19
PDF

Bibliografia

Anderson, Ch. (1997). Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Warszawa.

Bauman, Z. (2013). Nowoczesność i Zagłada. Kraków.

Bauman, Z. (2001). On mass, individuals, and peg communities. The Sociological Review 49: 102–113.

Baxmann, I., Beyes T., Pias C. (2016). An Introduction in Ten Theses, [w:] I. Baxmann, T. Beyes, C. Pias (red.) Social Media–New Masses. Zurych–Berlin: 9–15.

Baxmann, I. (2016) Which Crowds? [w:] I. Baxmann, T. Beyes, C. Pias (eds.) Social Media–New Masses. Zurych–Berlin: 17–22.

Benjamin, W. (1996). Anioł historii: eseje, szkice, fragmenty. Tłum. K. Krzemieniowa, J. Sikorski, H. Orłowski. Poznań.

Borch, Ch. (2016). Crowd mediation. On media and collective dynamics, [w:] I. Baxmann, T. Beyes, C. Pias (eds.), Social Media–New Masses. Zurich–Berlin: 23–34.

Briziarelli, M., Hoffman, J. (2018). Hegemony and the media: a culturally materialist narrative of digital labor in contemporary capitalism, [w:] S. Çoban (ed.) Media, Ideology and Hegemony. Leiden: 107–124.

Canetti, E. (1960). Masa i władza. Tłum. E. Borg, M. Przybyłowska. Warszawa.

Corbin, A. (1999). Village Bells: Sound and Meaning in the 19th-Century French Countryside. London.

Colins, H. (2018). Czy wszyscy jesteśmy ekspertami? Warszawa.

Corner, J. (1979). “Mass” in communication research. Journal of Communication 29(1): 26–32.

Craik, K.H. (2009). Reputation: A Network Interpretation. New York.

Drucker, P.F. (1994). The age of social transformation. Atlantic Monthly 274: 53–80.

English, J.F. (2013). Ekonomia prestiżu: nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej. Tłum. Ł. Zaremba. Warszawa.

Fiske, J. (2006). Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Tłum. A. Gierczak. Wrocław.

Fuchs, Ch. (2008). Internet and Society: Social Theory in the Internet Age. New York.

Fuchs, Ch. (2015). Dallas Smythe and digital labor, [w:] R. Maxwell (ed.) Routledge Companion to Labour and Media. New York: 51–62.

Fuchs, Ch., Mosco, V. (eds.) (2017). Marx in the Age of Digital Capitalism. Chicago.

Gandini, A. (2016). The Reputation Economy. Understanding Knowledge Work in Digital Society This. London.

Gellner, E. (2009). Narody i nacjonalizm. Tłum. T. Hołówka. Warszawa.

Giddens, A. (2006). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Tłum. A. Szulżycka. Warszawa.

Goldwag, A. (2012). The New Hate: A History of Fear and Loathing on the Populist Right. New York.

Gore, A. (1990). networking the future: we need a national ‘superhighway’ for computer information. Washington Post 15.07.1990: 111.

Hall, S. (1987). Kodowanie i dekodowanie. Tłum. W. Lipnik, I. Siwiński. Przekazy i Opinie 1/2: 58–71.

Horkheimer, M. Adorno, T.H. (2010). Dialektyka oświecenia: fragmenty filozoficzne. Tłum. M. Łukasiewicz, M.J. Siemek. Warszawa.

Kamińska, B. (2017). Memosfera. Wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa. Poznań.

Kozielecki, J. (1994). Wielki archipelag kognitariuszy. Odra 1.

Krajewski, M. (2018). Dzwonek, [w:] M. Chutorański, A. Makowska (red.). Rzeczy – kultura – edukacja. Szczecin.

Kracauer, S. (1987). Ornament z ludzkiej masy. Tłum. C. Jenne, [w:] H. Orłowski (red.), Wobec faszyzmu. Warszawa: 11–23.

Kurz, C., Rieger, F. (2013). Pożeracze danych. O zawłaszczaniu naszych danych i o tym, jak odzyskać nad nimi kontrolę. Tłum. M. Sparenberg. Warszawa.

Lash, Ch., Lury, C. (2010). Globalny przemysł kulturowy: medializacja rzeczy. Kraków.

Le Bon, G. (1998). Psychologia tłumu. Tłum. B. Kaprocki. Warszawa.

Lessig, L. (2004). Wolna Kultura. Tłum. P. Białokozowicz. Warszawa.

Lévy, P. (1997). Collective Intelligence – Mankind’s Emerging World In Cyberspace. Cambridge.

Marody, M. (2020). Zindywidualizowane społeczeństwo masowe. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 82(3): 267–282.

Mackay, Ch. (1999). Niezwykłe szaleństwa tłumów. Tłum. J. Piotrowska. Warszawa.

Marcuse, H. (1990). Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologia rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego. Tłum. S. Konopacki. Warszawa.

Miller, D. (2014). Introduction to Collective Behavior and Collective Action. Long Grove.

Mokrzycki, E. (1994). Nowa klasa średnia? Studia Socjologiczne 1: 37–52.

Newman, S.L., Erber R. (2009). Zrozumieć Zagładę. Społeczna psychologia Holokaustu. Tłum. M. Budziszewska, A. Czarna, A. Wójcik, E. Dryll. Warszawa.

North, M. (2015). Novelty: A History of the New. Chicago.

O’Reilly, T. (2005). What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. <https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html>.

Ossowski, S. (1984). O ojczyźnie i narodzie. Warszawa.

Pine, J.B. (1990). Mass Customization: The New Frontier in Business Competition. Boston.

Postman, N. (2006). Zabawić się na śmierć: dyskurs publiczny w epoce show-businesu. Tłum. L. Niedzielski. Warszawa.

Sloterdijk, P. (2011). Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji. Tłum. B. Cymbrowski. Gdańsk.

Smelser, N.J. (2014). Theory of Collective Behaviour. New York.

Stiegler, B. (2010). Taking Care of Youth and the Generations. Stanford.

Toffler, A. (1997). Trzecia fala. Tłum. E. Woydyłło, M. Kłobukowski. Warszawa.

Turner, G. (2009). Ordinary People and the Media: The Demotic Turn. London.

Vejlgaard, H. (2012). Anatomia trendu: co łączy jeansy z łyżworolkami i iPodem. Tłum. D. Wąsik. Kraków.

Orłowski, H. (red.) (1987). Wobec faszyzmu. Warszawa.

Orłowski, H. (red.) (2000). Nazizm, Trzecia Rzesza a procesy modernizacji. Poznań.