Uchwała Nr 9/2020 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 października 2020 r. w sprawie nagannych praktyk przy sporządzaniu wykazu wydawnictw naukowych

Main Article Content

Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Abstrakt

*

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Polskiej Akademii Nauk, K. N. P. (2020). Uchwała Nr 9/2020 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 października 2020 r. w sprawie nagannych praktyk przy sporządzaniu wykazu wydawnictw naukowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 313. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.22
Dział
----

Bibliografia

    *