Uchwała Nr 9/2020 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 października 2020 r. w sprawie nagannych praktyk przy sporządzaniu wykazu wydawnictw naukowych
PDF

Słowa kluczowe

wydawnictwa naukowe

Jak cytować

Polskiej Akademii Nauk, K. N. P. . (2020). Uchwała Nr 9/2020 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 października 2020 r. w sprawie nagannych praktyk przy sporządzaniu wykazu wydawnictw naukowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 313. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.22

Abstrakt

*

https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.22
PDF

Bibliografia

*