Value relevance na przykładzie PZU SA

Main Article Content

Bartłomiej Pilch

Abstrakt

Value relevance to koncepcja, wedle której wartości księgowe oddziałują na rynkową wycenę spółki, kurs akcji czy ich stopy zwrotu w kolejnych okresach. Większość badań przeprowadzanych w tym zakresie opiera się na danych panelowych, syntetycznie ujmując tendencje obserwowalne dla grupy spółek. W przypadku analiz przeprowadzonych na przykładzie polskiego rynku kapitałowego wyróżnić można kilka odnoszących się do empirycznego wpływu zysków i danych bilansowych na zmienne rynkowe, a także do wpływu wprowadzenia nowych regulacji w zakresie rachunkowości na stopień value relevance. Badania zazwyczaj pomijają przedsiębiorstwa z sektora finansowego, jednakże wyróżnić można także takie, które skupiają się na określonej grupie podmiotów, takich jak banki czy zakłady ubezpieczeń. W artykule pod uwagę wzięto właśnie ostatnią z wymienionych grup. Niemniej zaprezentowano w nim odmienne podejście niż w większości badań empirycznych – skupiono się na danych finansowych jednej spółki z sektora ubezpieczeń: PZU S.A. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem modeli regresji liniowej, stosując modele oparte na MNK i metodę Praisa-Winstena. Wykorzystano dane finansowe pochodzące z raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych z lat 2009–2019. Wyniki badania wskazują na objaśnianie kursów akcji w przyszłości szczególnie przez dane bilansowe, przede wszystkim aktywa i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, a także przez operacyjne przepływy pieniężne, wynik techniczny i składkę na udziale własnym. Przedstawiono kilka modeli, które można uznać za użyteczne, biorąc pod uwagę ich poprawność pod względem statystycznym i zgodność oszacowań parametrów z założeniami teoretycznymi. Rezultat ten wskazuje również na celowość badań w koncepcji value relevance w odniesieniu do indywidualnych podmiotów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pilch, B. (2021). Value relevance na przykładzie PZU SA. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(4), 169-186. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.12
Dział
* * *

Referencje

 1. Al-Debie, M., Walker, M. (1999). Fundamental information analysis: an extension and UK evidence. British Accounting Review 31: 261−280.
 2. Alexakis, Ch., Patra, T., Poshakwale, S. (2010). Predictability of stock returns using financial statement information: evidence on semi-strong efficiency on emerging Greek stock market. Applied Financial Economics 20(16): 1321−1326.
 3. Alnodel, A. (2018). The impact of IFRS adoption on the value relevance of accounting information: evidence from the insurance sector. International Journal of Business and Management 13(4): 138−148.
 4. Barth, M.E., Li, K., McClure, Ch.G. (2019). Evolution in value relevance of accounting information. Stanford University Graduate School of Business Research Paper No. 17−24.
 5. Beisland, L.A. (2009). A review of the value relevance literature. The Open Business Journal 2: 7−27.
 6. Bolibok, P.M. (2018). The impact of the market cycle on the value relevance of book values and earnings in the banking industry: an evidence from Poland. Finansy: teoriya i praktika 22(2): 6−25.
 7. Chalmers, K., Clinch, G., Godfrey, J. (2011). Changes in value relevance of financial information upon IFRS adoption: evidence from Australia. Australian Journal of Management 36(2): 151−173.
 8. Chan, L.K.C., Hamao, Y., Lakonishok, J. (1990). Fundamentals and Stock Returns in Japan. Working Paper No. 45. Graduate School of Business. Columbia University.
 9. Chou, P.-H., Chou, R.K., Wang, J.-S. (2004). On the cross-section of expected stock returns: Fama-French ten years later. Finance Letters 2(1): 18−22.
 10. Collins, D.W., Maydew, E.L., Weiss, I.S. (1997). Changes in the value-relevance of earnings and book values over the past forty years. Journal of Accounting and Economics 24(1997): 39−67.
 11. Davies, S.D., Macfubara Minafuro, S. (2018). Financial risk and value relevance of accounting information: evidence from Nigeria quoted insurance firms. Journal of Accounting and Financial Management 4(3): 45−63.
 12. Dobija, D., Klimczak, K.M. (2010). Development of Accounting in Poland: Market efficiency and the value relevance of reported earnings, The International Journal of Accounting 45(3): 356–374.
 13. Ebaid, I.E.-S. (2011). The value relevance of accounting-based performance measures in emerging economies: the case of Egypt. Management Research Review 35(1): 69−88.
 14. Fama, E.F., French, K.R. (1992). The cross-section of expected stock returns. The Journal of Finance 47(2): 427−465.
 15. Fraś, A. (2017). Nowe strategie inwestowania pasywnego – inteligentna beta. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 325: 58−69.
 16. Giosi, A., Testarmata, S., Buscema, I. (2013). The value relevance of financial information in troubled waters: the evidence of Italian context, International Conference “Financial Distess: Corporate Governance and Financial Reporting Issues”, Rome, 17−18.10.2013: 62−27.
 17. Gruszczyński, M., Bilicz, R., Kubik-Kwiatkowska, M., Pernach, A. (2016). Value relevance of companies’ financial statements in Poland. Quantitative Methods in Economics 17(4): 40−49.
 18. Holthausen, R.W., Watts, R.L. (2001). The relevance of the value-relevance literature for financial accounting standard setting. Journal of Accounting and Economics 31: 3−75.
 19. Keener, M.H. (2011). The relative value relevance of earnings and book value across industries. Journal of Finance and Accountancy 6(May). .
 20. Khanagha, J.B. (2011). Value relevance of accounting information in the United Arab Emirates. International Journal of Economics and Financial Issues 1(2): 33−45.
 21. Khanna, M. (2014). Value relevance of accounting information: an empirical study of selected Indian firms. International Journal of Scientific and Research Publication 4(10): 364−369.
 22. Kouki, A. (2018). IFRS and value relevance: a comparison approach before and after IFRS conversion in the European countries. Journal of Applied Accounting Research 19(1): 60−80.
 23. Landsman, W.R., Maydew, E.L., Thornock, J.R. (2011). The information content of annual earnings announcements and mandatory adoption of IFRS. Journal of Accounting and Economics 53(1): 34−54.
 24. Lev, B., Thiagarajan, S.R. (1993). Fundamental information analysis. Journal of Accounting Research 31(2): 190−215.
 25. Mulenga, M.J. (2015). Value relevance of accounting information of listed public sector 25 banks in Bombay Stock Exchange. Research Journal of Finance and Accounting 6(8): 222–231.
 26. Ohlson, J. (1995). Earnings, book values and dividends in equity valuation. Contemporary Accounting Research 11(2): 661−687.
 27. Park, C. (2015). The stock price of relevance of accounting information according to business cycle and industries. Scientific Cooperations International Journal of Finance, Business, Economics, Marketing and Information System 1(1): 41–50.
 28. Sarifudeen, A.L. (2016). The impact of accounting information on share prices: a study of listed companies in Sri Lanka. Journal of Accountancy and Finance 3(1): 47–59.
 29. Uwuigbe, O.R., Uwuigbe, U., Jafaru, J., Igbinoba, E.E., Oladipo, O.A. (2016). Value relevance of financial statements and share price: a study of listed banks in Nigeria. Banks and Bank System 11(4/1): 135–143.
 30. Witkowska, M. (2006). Fundamentals and stock returns on the Warsaw Stock Exchange: the application of panel data models. Department of Applied Econometrics Working Paper No. 4-06. Warsaw School of Economics.