Tom 83 Nr 4 (2021)

ARTYKUŁY

Agnieszka Liszewska
5-17
Sporne problemy typizacji usiłowania
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.1
PDF
Sara Smyczek-Gołębiewska
19-30
Kategoria słuszności w polskim orzecznictwie sądowym
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.2
PDF
Marek Łazor
31-48
Kilka uwag o wykładni celowościowej w prawie ochrony środowiska
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.3
PDF
Michał Szwast
49-64
Skuteczność skargi na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (w świetle orzecznictwa)
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.4
PDF
Joanna Długosz-Jóźwiak
65-77
Uiszczenie grzywny za pracownika – poplecznictwo, niegospodarność czy jedynie wykroczenie?
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.5
PDF
Szymon Krystkowiak
79-92
Prewencyjna funkcja nieizolacyjnych środków zapobiegawczych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.6
PDF
Renata Badowiec
93-105
Postępowanie dowodowe na rozprawie głównej bez udziału oskarżonego w świetle art. 378a Kodeksu postępowania karnego a standardy rzetelnego procesu
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.7
PDF
Joanna Podgórska-Rykała
107-122
Samodzielność prawotwórcza jednostek samorządu terytorialnego
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.8
PDF
Mikołaj Kondej, Jakub Pietrusiewicz
123-135
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania: norma, do której stosowania zobowiązany jest podatnik, czy regulacja stosowana wyłącznie przez organ podatkowy?
https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.9
PDF