Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania: norma, do której stosowania zobowiązany jest podatnik, czy regulacja stosowana wyłącznie przez organ podatkowy?

Main Article Content

Mikołaj Kondej
Jakub Pietrusiewicz

Abstrakt

Przedmiotem artykułu pozostaje analiza, czy do stosowania przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, w szczególności w świetle zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., jest zobowiązany sam podatnik w toku samoobliczenia podatku, czy też może ją zastosować jedynie organ podatkowy w toku postępowania podatkowego. Autorzy w tekście dowodzą, iż norma ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania znajduje zastosowanie ex lege i że do jej stosowania jest zobowiązany sam podatnik w toku ustalania wymiaru obciążającego podatku. Krytykują oni tezę przeciwną zawartą w uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzającej od 1 stycznia 2019 r. zmiany do Ordynacji podatkowej, wskazując, iż przyjęta w nim interpretacja przeciwna prowadzi do sprzeczności przepisów prawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kondej, M., & Pietrusiewicz, J. (2021). Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania: norma, do której stosowania zobowiązany jest podatnik, czy regulacja stosowana wyłącznie przez organ podatkowy?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(4), 123-135. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.9
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bartosiewicz, A. (2017). „Agresywna optymalizacja podatkowa” a odpowiedzialność karna skarbowa. Przegląd Podatkowy 9: 29–35.
 2. Działocha, K., Łukaszczuk, A. (2016). Komentarz do art. 84 Konstytucji, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: 965–988.
 3. Dzwonkowski, H., Dzwonkowski, M. (2020). Komentarz do art. 5 O.p., [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa. Legalis/el.
 4. Filipczyk, H. (2016). Stosowanie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania – zagadnienia wybrane. Monitor Podatkowy 7: 12–17.
 5. Gomułowicz, A. (2019). Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, czyli – Ave Caesar, morituri te salutant. Przegląd Podatkowy 10: 14–20.
 6. Guzek, M., Stefaniak, M. (2018). Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Komentarz praktyczny. Warszawa. Legalis/el.
 7. Jankowski, J. (2020). Przesłanki materialnoprawne stosowania GAAR – wybrane zagadnienia. Monitor Podatkowy 1: 22–26.
 8. Kondej, M. (2018a). Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Komentarz do przepisów materialnoprawnych. Poznań.
 9. Kondej, M. (2019). Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania jako norma znajdująca do 31 grudnia 2018 r. zastosowanie ex lege. Kwartalnik Prawo Społeczeństwo-Ekonomia 1: 5–14.
 10. Kujawski, G. (2017). Klauzula generalna unikania opodatkowania Komentarz do zmian w ordynacji podatkowej. Warszawa. Lex/el.
 11. Kuźniacki, B. (2020). Dekodowanie hipotezy GAAR: przesłanki intencji i sprzeczności oraz relacje między nimi, cz. 1. Przegląd Podatkowy 6: 19–41.
 12. Ladziński, A. (2019). Zmiany w ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – powrót do przeszłości. Przegląd Podatkowy 1: 22–28.
 13. Liszewski, G. (2021). Komentarz do art. 119zfa Ordynacji podatkowej, [w:] L. Etel (red.). Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany. Lex/el.
 14. Łukawska-Białogłowska, D. (2020). Komentarz do art. 119zfa O.p., [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa.
 15. Niezgódka-Medek, M. (2019). Komentarz do art. 5 O.p., [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, J. Rudowski, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa. Lex/el.
 16. Olesiak, J., Pajor, Ł. (2020). Komentarz do art. 199a O.p., [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa. Legalis/el.
 17. Olesińska, A. (2013). Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania. Toruń.
 18. Porada, Ł. (2021). Komentarz do art. 119zfa O.p., [w:] A. Mariański (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: 599–600.